Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Η Ανεργία των Νέων (Συγκριτικά Στατιστικά Στοιχεία)


Πολύς λόγος γίνεται την τελευταία χρονιά, και όχι αδίκως, για την ανεργία των νέων ανθρώπων και για τις χαμηλές τους απολαβές. Αυτό που ακούγεται από παντού είναι ότι το ποσοστό ανεργίας που χαρακτηρίζει τη γενιά αυτή στη χώρα μας αγγίζει το 25%, ποσοστό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά υψηλό.

Πρόθεσή μου είναι να εξετάσω το βαθμό που η προηγούμενη εικόνα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό ανέτρεξα στις στατιστικές μετρήσεις του ΟΟΣΑ για το έτος 2007.

Στους εν λόγω στατιστικούς πίνακες του ΟΟΣΑ η ανεργία ανά ηλικιακή ομάδα υπολογίζεται με δυο τρόπους. Είτε σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ανέργων, (share of unemployment by age), είτε εντός του στενά δικού της ηλικιακού group, (unemployment rate by age).

Για την παρούσα ανάλυση επέλεξα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αναφέρονται στην ηλικιακή ομάδα 25-29, την οποία θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα τους πρωτο-εργαζόμενους νέους. Η μικρότερη ηλικιακή ομάδα 15-24 απαρτίζεται στη συντριπτική της πλειονότητα από μαθητές και σπουδαστές οι οποίοι κατά κανόνα, λόγω πολιτισμικών παραγόντων δεν συνηθίζουν να εργάζονται ταυτόχρονα με τις σπουδές τους, όπως είθισται στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες.


Α. Θεωρώντας κατ’ αρχάς το ποσοστό συμμετοχής τού ως άνω ηλικιακού group στο συνολικό αριθμό ανέργων, (share of unemployment by age), διαπιστώνουμε ότι αυτό όντως ανέρχεται στο 24.1%. Δηλαδή σε σύνολο 100 ανέργων, οι 24.1, δηλαδή το ¼ περίπου αυτών, είναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών. Ενώ, στο επόμενο ηλικιακό group, 30-34, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 16.1%.

Τα νούμερα αυτά είναι όντως πολύ υψηλά, ακόμα και συγκρινόμενα με αυτά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες η ανεργία των νέων αποτελεί επίσης ενδημικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, το μερίδιο ανεργίας της ηλικιακής ομάδας 25-29 στην Ιταλία είναι 18.2%, στο Βέλγιο 17.1%, στην Ιρλανδία 16.4%, στη Γαλλία 15.8%, στην Ισπανία 15.7%, στη Νορβηγία 12%, στη Γερμανία 11%, ενώ στην Αγγλία είναι 9.7%. Δηλαδή, πουθενά στον κόσμο τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Στην πραγματικότητα όμως, το ποσοστό συμμετοχής μιας ηλικιακής κατηγορίας στη συνολική ανεργία μιας χώρας εξαρτάται από την ανεργία και των υπολοίπων ηλικιακών ομάδων. Στην ακραία περίπτωση που η ανεργία στις άλλες ομάδες είναι μηδενική, τότε το share of unemployment της υπό εξέταση ηλικιακής ομάδας δεν θα είναι 24.1 % αλλά 100%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, κατ’ απόλυτον τιμή, και περισσότεροι νέοι θα βρίσκονται εκτός εργασίας. Το παρατηρούμενο λοιπόν, μεγάλο ποσοστό μπορεί να οφείλεται, είτε στο γεγονός ότι η ανεργία των μεγαλύτερης ηλικίας ομάδων, ας πούμε από 35 έως 55 χρονών, είναι αρκετά μικρή, όπως είναι το φυσιολογικό να συμβαίνει, είτε στο ότι οι νέοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ικανού προς εργασία. Γιαυτό το τελευταίο, αν, για παράδειγμα, οι νέοι 25-29 χρονών αποτελούσαν το μισό του πληθυσμού, τότε θα είχαν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανεργία και το παρατηρούμενο 24.1% θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.


Β. Αν, όμως εξετάσουμε την ανεργία εντός του ίδιου ηλικιακού group, (unemployment rate by age), παρατηρούμε ότι είναι αρκετά μικρότερη και ίση με 14.3% ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ανεργία σε όλο τον ενεργό πληθυσμό, δηλαδή μεταξύ 15 και 64, ανέρχεται στο 8.2%. Δηλαδή, σε ένα group 100 ατόμων ηλικίας 25-29 ετών μόνο οι 14.3 είναι άνεργοι, που συμβαίνει να είναι κατά 1.7 φορές περισσότεροι αυτών που θα προέκυπταν με βάση το γενικό δείκτη ανεργίας. Στην καλύτερη περίπτωση, αν η ανεργία της ομάδας αυτής ήταν ίδια με το γενικό ποσοστό ανεργίας, τότε δεν θα είχε νόημα να συζητάμε και να ψάχνουμε τους ιδιαίτερους παράγοντες που την διογκώνουν. Η ισοκατανομή της ανεργίας σε όλες τις ενεργές ηλικιακές ομάδες θα ήταν μια ιδεατή κατάσταση.

Απ’ όσο μπορώ να κρίνω, ο δεύτερος αυτός δείκτης δεν είναι σχετικός όπως ο προηγούμενος, δεν ορίζεται δηλαδή σε σχέση με το τι συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό, αλλά αναφέρεται στην απασχόληση μόνο των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, και σε σχέση μόνο με τους ομοίους τους. Δηλαδή ένας νέος 25-29 ετών γνωρίζει ότι από τους 100 ομοίους του, οι 85.7 θα εργάζονται, ανεξάρτητα του τι κάνει ο υπόλοιπος πληθυσμός.


Ας δούμε, όμως στον παρακάτω πίνακα τι γίνεται στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, με σκοπό να εκτιμήσουμε το μέγεθος του ελληνικού προβλήματος:

Η πρώτη στήλη δείχνει την ανεργία του ηλικιακού group 25-29, η δεύτερη του γενικού πληθυσμού 15-64, ενώ η τρίτη το λόγο των δυο προηγούμενων αριθμών, που είναι και το μέτρο της σχέσης της ανεργίας των νέων με αυτή του γενικού πληθυσμού.

Ιταλία 10.4 (6.2) 1.7
Βέλγιο 10.1 (7.7) 1.3
Γαλλία 10.2 (8.0) 1.3
Σουηδία 7.0 (6.2) 1.1

Ισπανία 9.2 (8.3) 1.1
Φιλανδία 6.8 (6.9) 1.0

Αγγλία 4.9 (5.3) less than 1
Γερμανία 9.9 (8.7) 1.1
Ιρλανδία 4.6 (4.9) less than 1

Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουμε ότι στην Ιταλία τα πράγματα είναι όμοια με την Ελλάδα, ενώ στο Βέλγιο και την Γαλλία η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, αλλά όχι και πολύ καλή. Στις υπόλοιπες χώρες που παραθέτω η κατάσταση δεν απέχει πολύ από την ιδανική, με τους νέους να έχουν την ίδια περίπου πρόσβαση/αποκλεισμό στην αγορά εργασίας, όπως και ο γενικός πληθυσμός. Στην Αγγλία δε και Ιρλανδία φαίνεται ότι οι νέοι ευνοούνται μάλλον, παρά αποκλείονται σε σχέση με τους μεγαλύτερους!

Επομένως, με βάση αυτά τα στοιχεία θεωρώ ότι το πρόβλημα της ανεργίας των νέων είναι όντως υπαρκτό, αλλά όχι τόσο οξύ, όσο τουλάχιστον παρουσιάζεται. Επίσης για πρακτικούς λόγους ο δείκτης που έχει περισσότερο νόημα είναι αυτός που αναφέρεται στο δείκτη ανεργίας μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, η δεύτερη περίπτωση δηλαδή απ' αυτές που εξετάσαμε.

35 σχόλια:

Greek Rider είπε...

cynical καλησπέρα, πάντοτε ένα πρόβλημα είναι πιο οξύ όταν το βιώνει κάποιος.

Συμφωνώ με την ανάλυσή σου και τα συμπεράσματά σου.

Η ανάγκη σε κάθε περίπτωση υπερισχύει των πάντων και οδηγεί πάντοτε σε κάποια δουλειά, όση ανεργία και αν υπάρχει.

Το θέμα είναι τι δουλειά, γιατί όταν τα πράγματα είναι δύσκολα σε κάποιους κλάδους, σε κάποιες ηλικίες ή σε κάποιες εποχές η ποιότητα εργασίας είναι η χειρότερη δυνατή.

ange-ta είπε...

Αυτοι οι αριθμοί, τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνουν τους "ολίγον άνεργους"
Αυτούς δηλαδή που υποχρεώνονται να δουλεύουν παρταϊμ.Τέλος το γεγονός ότι και οι άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ανέργους, δεν πάει να πει ότι τα πράγματα είναι λιγότερο άσχημα απο όσο φαίνονται.

Το
share of unemployment by age: δηλώνει την κατανομή των ανέργων κατα ηλικία και δείχνει ποιές ηλικίες πλήττονται περισσότερο και σωστά παρατηρείς ότι είναι σχετικό, αλλά οταν υπάρχει ανεργία, είναι απίθανο να υπάρχει μια ηλικιακή ομάδα που δεν πλήττεται. Επομένως, οι νέοι είναι τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης.

Left Liberal Synthesis είπε...

Cynical
Οπως πάντα οι ενδελεχεις αναλύσεις σου,προσφέρονται μόνο για ψύχραιμους.
Χωρίς να σημαίνει ότι δεν βιώνουμε,το απαράδεκτο φαινόμενο της νεανικής ανεργείας,αυτό δεν έχει μια απόλυτη χονδροειδή μορφή για όλους τους νέους αλλά μάλλον μια ανισορροπη διασπορά κινδύνων εντός του νεανικου πληθυσμού.
Οντας έτσι τα πράγματα,τότε και οι πολιτικές αντιμετώπισης πρεπει να είναι διαφορετικές.
Σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια των συμπερασμάτων σου,βοηθά μόνο στην αναζήτηση των λύσεων.
Καλή συνέχεια!!!!!

ο δείμος του πολίτη είπε...

Τα νούμερα πολύ απλά αποκαλύπτουν μία αλήθεια που όλοι μας λίγο ή πολύ γνωρίζουμε. Τι να τα κάνουμε, όμως; Όταν η νεολαία μας προορίζεται για αδράνεια και άλλες εργασίες από αυτές που μπορέι να κάνει, από αυτές που θέλει...

Ανώνυμος είπε...

Με τον ΟΟΣΑ κι άλλους περισπούδαστους, έχω το εξής πρόβλημα: Να αντιτίθενται τα επιστημονικά στοιχείατους στην κοινή εμπειρία.

Δεν αμφισβητώ τις μεθόδους τους, αλλά τη μέθοδο των μεθόδων. Κάποτε τα χαρτιά δεν εξηγούν την πραγματικότητα. Λέει π.χ Νορβηγία 12% ανεργία και μιλάμε για ένα κράτος, που έχει διαρραγεί κοινωνικά από συμμορίες περιφερόμενων άνεργων νέων, ρατσισμό, έγκλημα κλπ Ο πρόσφατος πιστολέρο ήταν ένα μόνο δείγμα.

Τελευταία το Βελγικό Vito φορέας τεχνογνωσίας και οικονομικών, έδινε ότι αν βάλουμε 4-5 C/KWh τελειώσαμε με την περιβ ρύπανση!! Έτσι μου μοιάζουν και οι δείκτες ανεργίας. Πρέπει να το πάρουμε ανάστροφα. Από το τι ζει η κοινωνία κάθε χώρας κλπ

cynical είπε...

καλημέρα @Rider,
τα νουμερα που παρεθεσα ειναι τα πλεον γενικα και σαφως δεν περιλαμβανουν αυτο που συμβαινει απο πισω τους και το οποιο ειναι η ουσια.
Σαν αρχη ομως εχω να ξεκιναω παντα απο τα βασικα και τα σιγουρα, και μετα να απλώνομαι βημα-βημα.
Αυτο που ηθελα να ξεκαθαρισω ήταν το πολυ απλο, πόση ειναι τελος παντων η ανεργια των νεων στη χωρα μας και τι συμβαινει στις ευυπόληπτες χωρες της Ευρωπης;
Γιαυτα που αναφερεις θελει αλλη ξεχωρη "μελετη". Να σπασουμε τα νουμερα σε full employment, σε part-time employment κ.ο.κ.
Αυτο θα εχει πιο μεγαλο ενδιαφερον. Το εχω στο μυαλο μου.

cynical είπε...

Kαλημερα @angeta.

Εχω βασιμες υποψιες οτι οι εν λογω στατιστικες περιλαμβανουν ακομα και καθε πουλι πετούμενο που ειναι κατω απο καποια μορφη paid or self employment. Ειτε ειναι full time ειτε part time ειτε ο,τιδηποτε άλλο.
Και τούτο γιατι θελουν να εμφανιζουν την ανεργια χαμηλη. Θυμαμαι οτι οταν στην Αμερικη μετα τον Reagan γενικευτηκε η part time εργασια o δεικτης ανεργιας επεσε πολυ χαμηλα, ειχε παει γυρω στο 5% οταν στην Ευρωπη ηταν τοτε περιπου διπλασιος και στην Ισπανια 25%.

Αυτα τα νουμερα που παρεθεσα ειναι του 2007. Για το 2008 και μετα ειναι πολυ χειροτερα.

Καποιος νεοεισερχομενος ειναι σαφως σε δυσμενεστερη θεση. Από την εκθεση του ΙΟΒΕ που ειχα παραθεσει λιγα ποστ πιο πισω, φαινοταν καθαρα οτι οι επιχειρηματιες θελανε προσωπικο με εμπειρια.

Στην Αγγλια που η ανεργια των νεων ειναι οση και του γενικου πληθυσμου, πιστευω οτι βοηθησε πολυ το γεγονος οτι πολλα πανεπιστημια προσφερουν 4-ετη προγραμματα, οπου το ενα ετος ο φοιτητης το περναει εμμισθος σε καποια εταιρια αποκτωντας εμπειρια και βελτιώνοντας τη θεση του.

cynical είπε...

Γεια σου ψύχραιμε @LLS !

Προσπαθω να κανω μια λεπτομερη δουλεια, ξεκινωντας απο τα βασικα, διοτι δεν εμπιστευομαι καθολου ουτε τα ΜΜΕ ούτε τους πολιτικους ουτε αυτα που γενικως κυκλοφορουν στον αερα. Για να βρεθουν λυσεις, πρεπει να εχουμε μια σαφη εικονα της πραγματικοτητας, όπως και το τι γινεται και το τι εχουν κανει αλλες χωρες. Παντως υπάρχει διαφορα μεγεθους μεταξυ του 25% της ανεργιας και του 14%. Ξεκινας απο καλυτερη βαση.

cynical είπε...

Καλημερα @Δειμε του Πολίτη,

πιστευω οτι οι αριθμοι κρυβουν πολλές περισσότερες αληθειες απο αυτες που ξερουμε. Αλλα και αν διαβαζοντάς τα, δεν μαθαινουμε τιποτε παραπάνω, τοτε ακομα καλυτερα. Σημαινει οτι αυτο που ήδη ξεραμε δεν ειναι αντιθετο με αυτο που μετράμε. Οπως και να το κανουμε συμπυκνώνουν μια πραγματικοτητα που ειναι περα απο τις ατομικες μας εμπειριες.

Μου κανει εντυπωση πως η Αγγλια και η Ιρλανδια εχουν πολυ χαμηλοτερη ανεργια των νεων. Και οτι η Ιταλια και Γαλλια ειναι οση και η δικη μας περιπου. Ενα ερωτημα είναι τι πολιτικες υιοθετησανε και αν ειναι καλες τοτε ας τις υιοθετησουμε και μεις.
Νομιζω οτι αυτο το ποστ, θα πρεπει να το δουμε και με το αλλο περί ανεργιας των νεων και τριβοβαθμιας εκπαιδευσης.

cynical είπε...

Καλημέρα @Cirut,
o OOΣΑ τα παιρνει τα στοιχεια απο τη eurostat και αυτη με τη σειρα της απο τις εθνικες στατιστικες υπηρεσιες.
Μια και ο λογος περι ανεργιας, αυτη την μετρανε με ολους τους δυνατους τροπους, και λαμβανοντας υπ' οψιν ολες τις παραμετρους χωριστα. Οι πινακες που δινουν είναι τοσοι πολλοί και τοσο λεπτομερεις, που αν δεν εχεις τις καταλληλες ερωτησεις να θεσεις, θα χαθεις. Εγω παντως, σαν πρωτο βημα θεωρησα μονο την γενικη ανεργια και τους δυο τροπους που μετραται , θελοντας να διευκρινησω μια συγχυση. Επισης παντα επιλεγω συγκρητικα στοιχεια, γιατι τα θεωρω απαλλαγμενα της "μεθόδου", μιας και η μεθοδος ειναι η ιδια.

Αν θεωρεις οτι υπαρχει πιο αξιοπιστη πηγη από αυτες, ευχαριστως να τις κοιταξω.

Στη Νορβηγια, μια και το εφερες σαν παράδειγμα, η ανεργια ειναι μονο 2.5% και η ανεργια της ομαδας 25-29 ειναι 3%, όχι κακή. Το 12% ειναι το SHARE of unemployment. Προσεξε μην κανεις συγχυση τους αριθμούς! Αυτο ακριβως θελησα να ξεκαθαρισω.

H Νορβηγια ειναι το πλουσιοτερο κρατος του πλανητη, με το μεγαλυτερο κατα κεφαλη εισοδημα, πολυ μεγαλυτερο της Ελβετιας. Μια χρονια δε, προσφατα, ειχε τετοια εσοδα, που χαρισε ολους τους φορους. Μπερικετια!

Δεν καταλαβα την τελευταια σου προταση...

Saq είπε...

Με τους ανασφάλιστους τι γίνεται; θέλω να πω ότι στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν περισσότεροι ανασφάλιστοι από ότι π.χ. στην Γερμανία, λόγο αδυναμίας ελέγχου των επιχειρήσεων από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Άρα, δεν είναι πιθανό πολλοί να εργάζονται "μαύρα" και αυτό να μην φαίνεται στις μετρήσεις, οπότε να ανεβαίνει και ο αριθμός των ανέργων;

VAD είπε...

Χιλιάδες άνεργοι γύρω μας και κάποιοι μιλούν για γενιά των 700€,και δυστυχώς κάποιοι νέοι κατα τεκμήριο νεοψευτογιάπηδες μ'εναν κομπιούτορα στο χέρι(χέστηκε η φοράδα στ'αλώνι) και μια δουλειά του κώλου αποδέχονται τον όρο!
Ποιά γενιά των 700€, ρε καραγκιοζοπαίχτες,ξέρετε πολλά νέα παιδιά που να παιρνουν 700€;Να μας τα δείξετε ρε,γιατί εμεις βλέπουμε τα παιδιά μας με πτυχίο στο χέρι να δουλεύουν σε....μηχανοργάνωση επιπλάδικου(ναι,δεν ειναι παραμύθι!)για ένα τίποτα!
Τώρα μου είπε κάποιος ότι τον όρο "γενιά των 700€" τον λανσάρισε ο...Τσίπρας,ναι,το παιδί της κατασκευαστικής του μπαμπά!

NdN είπε...

Οπως καταλαβαίνω από τον πίνακα σου αγαπητή Cynical, μάλλον η απόφαση μου να δουλέψω στην Αγγλία όσο είμαι ακόμα νέος ήταν σοφή (καθότι οι νέοι ευνοούνται στην Αγγλική αγορά εργασίας). Οταν μεγαλώσω θα έρθω και εγώ στην Ελλάδα που ευνοούνται οι ηλικιωμένοι. Σωστά;

@de profundis

Διπλανέ, θα κάνω εγώ σκονάκι το παρόν κείμενο γιατί πλησιάζει η εξεταστική και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Κάνε εσύ αυτά με τους Παλαιστίνιους, τα βρίκσω πολύ SOS. Μην φάμε και το καλοκαίρι μας μελετώντας για την επαναληπτική του Σεπτεμβρίου...

cynical είπε...

@Newton έτσι οπως τα λες, τοτε η πραγματικη ανεργια θα ειναι μικροτερη. Δεν γνωριζω πώς ακριβως μετράνε το work force...

cynical είπε...

Αυτά δειχνουν οι αριθμοι αγαπητε @NdN, ότι πολυ σοφα επράξατε! Αν παρετε δε και συνταξη απο Αγγλια και την ξεκοκκαλιζετε στην ελλαδα, ειναι ακομα καλυτερα.

@ΝdN, εχουμε και τα κεφαλαια περι οικονομικης κρισης. Μην το ξεχνας και αυτα μεσα στην υλη ειναι...
Να καθισετε φρόνημα, γιατι μετά θα σας βαλω να μαθετε απ'εξω τον προυπολογισμο της ελλαδας.

Ανώνυμος είπε...

@ndn Δεκτόν ,αλλά αν είχαμε κορίτσια συμμαθήτριες θα γράφαν αυτές τα σκονάκια ψηλά στα πόδια τους.
Είδες τα χάλια μας.

cynical είπε...

Γεια σου @VaD,

μη φωναζεις καλε τοσο δυνατα!

Νομιζω οτι ο ορος "γενια των 700 ευρω" ειναι εισαγόμενος απο αλλες χωρες οπου υπάρχουν ομοειδεις γενιες. Μονο που εκει λογω διαφορας εισοδηματων ονομαζονται γενια των 1000 ευρω, κ.λ.π. Φανταζομαι οτι επειδη εμεις ειμαστε στο 70% του ευρωπαικου μεσου ορου, γιαυτο μας προεκυψε και η αναλογη γενια.

Σχετικα με τις αμοιβες, διαβαζοντας την ερευνα της Καθ. Μ. Καραμεσινη, που δημοσιευτηκε και στις εφημεριδες (κάποια αποσπασματα της), μονο ένα 17% των πτυχιουχων (η εκθεση αναφερεται μονο σε αυτους και για το 2005) ειχε απολαβες μεχρι 700 ευρω. Ενα 36% κερδιζε πανω απο 1300 ευρω, ενω οι υπολοιποι ηταν αναμεσα.

Θα κοιταξω και τι λεει (αν λεει) και καποια αλλη ερευνα ή στατιστικη. Για να δουμε που πραγματικα βρισκομαστε.

marios είπε...

Νομιζω οτι η ανεργια των νεων μπορει να συσχετιστει και με ενα αλλο δεικτη, την σχεση τεχνικης και θεωρτικης τριτοβαθμιας εκπαιδευσης -στην οποια τεχνικη υπολοιπομαστε-.
Στα πλαισια της επαγγελματικων εμμονων σκεπτομουνα και μια στατιστικη παλινδρομηση αναμεσα σε ζευγαρια τιμων απο διαφορες χωρες που νομιζω θα κατεδειχναν το προβλημα με αντιστροφη σχεση τεχνικης εκπαιδευσης/ανεργιας νεων.

k2 είπε...

Καλημέρα cynical - πολύ ενδιαφέρον!
Και σκέψου ότι χάρη στον μπαμπούλα της ανεργίας όλο και περισσότεροι μαθητές-επίδοξοι φοιτητές στρέφονται στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, οι βάσεις των οποίων στις πανελλήνιες έχουν εκτοξευτεί...

Ανώνυμος είπε...

ως είθισται οι αριθμοί υπολείπονται της πραγματικότητας, εννοώ δηλαδή πως ακόμη κι αν επισήμως η ανεργία είναι 8, 9 , 10 ή 15% , όταν σε ένα σπίτι έχεις δυό παιδιά που δεν απασχολούνται πουθενά, το ποσοστό είναι 100% και οι στατιστικές μπορούν να κοιμούνται ήσυχες

κανείς αριθμός όμως , είτε 100 ειτε 1 δεν μπορεί να αποδώσει την ισοπέδωση της αυτοεκτίμησης κάποιου που θεωρείται περιττός από την αγορά εργασίας

ούτε η G-700 με συγκινεί τόσο ούτε τα τσαλακωμένα όνειρα, από τη στιγμή που είχα προχτές δίπλα μου άνθρωπο στα 49 - με δύο παιδιά- που πήρε την απόλυση στα χέρια

αφήστε τα συγκριτικά και τα στατιστικά, το είπαν και παλιά, ακόμη κι αν ευημερούν οι αριθμοί (που δεν) οι άνθρωποι είναι πλέον απελπισμένοι κι αυτό-η υιοθέτηση της απαισιοδοξίας- είναι ο,τι αποκρουστικότερο

cynical είπε...

@marios καλημερα,

αυτο που προτεινεις γινεται, αλλά θελει καποια δουλιτσα παραπανω.

Υπάρχουν στοιχεια για την ανεργια κατα κλαδους και ανα ηλικιακο group. Μου εδωσες μια ιδεα.

Στην αντιμετωπιση της ανεργιας υπαρχουν παντα δυο δρομοι. Ειτε αναδιαρθωνεις τις σπουδες ουτως ωστε να πηγαινεις μαζι με την αγορα, ειτε αναμοργωνεις την αγορα ωστε να μπορει να απορροφησει αυτους που θεωρεις οτι πρεπει να εκπαιδευουν τα πανεπιστημια. Εδω χρειαζεται καποια σκεψη και πολιτικες με μεγαλο οριζοντα.

cynical είπε...

Καλημέρα @Κ2,

Δεν το ειχα σκεφτει, αλλά ετσι φαινεται να ειναι. Απ' την αλλη μερια, αυτο μπορει να κανει και καλο, δηλαδη ν' αλλαξει το προσωπο της αστυνομιας.

cynical είπε...

Καλημέρα @Κ.Κ.Μοίρη,

Καθε προβλημα μπορεις να το δεις ειτε μακροσκοπικά ειτε μικροσκοπικά. Η μία οπτικη συμπληρωνει την αλλη. Το πώς θα το κοιταξεις ενα θεμα, εξαρτάται από το τι θέλεις να κανεις.

Ενα αναλογο παράδειγμα ειναι με το life expectancy ενος πληθυσμου. Αν ειναι υψηλο συγκριτικα με αλλες χωρες, λες, Οk δεν υπάρχει προβλημα, η χωρα πάει καλά, και δεν πρεπει να ανησυχω. Αν καποιος τώρα φουνταρει στα 50, λες bad luck, και κανενας δεν προκειται ν' ασχοληθει μαζι του.

Μπορει καποιος να εχει απολυθει με την ανεργια στο 3%. Τότε, κανείς δεν προκειται να τον λαβει υπ' οψιν του. Αν ομως ο ίδιος απολυθει, όταν η ανεργια είναι στο 15%, τοτε μπορει αυτος ο ενας να πυροδοτησει έως και εξεγερσεις.


Σχετικα με το παραδειγμα που εφερες με τα δυο παιδια που δεν απασχολουνται: Αν η ανεργια στους νεους ειναι π.χ. στο 10% τοτε αξίζει να προσπαθησουν, γιατι κατι θα πιασουν. Αν ειναι όμως στο 20% , τοτε θα πρεπει να ακολουθησουν αλλη στρατηγική. Ισως μεταναστευση σε αλλη χωρα, με περισσοτερες ευκαιριες...

Βλεποντας αυτους τους δεικτες, ειδικα της Αγγλιας, καταλαβα γιατι πολλα παιδια που κανουν σπουδες εκει βρισκουν κιολας δουλεια αμεσως, και δεν επιστρεφουν στην ελλαδα.

Οι γενικοι δεικτες ανεργιας, και οποιοιδηποτε γενικοι δεικτες, δεν αποτυπωνουν την πραγματικοτητα, γιατι δεν περιλαμβανουν τις πολυπληθεις κατηγοριες των μερικως απασχολουμενων, που μετα βιας μπορουν να συντηρηθουν και οι οποιοι πρεπει να μετακινουνται απο δουλεια σε δουλεια.

Οι ατομικες περιπτωσεις οσο δυσάρεστες και αν ειναι δεν μπορουν να αλλαξουν το πολιτικο σκηνικο, παρα μονον αν γινουν τοσες πολλες ώστε να αποτυπωθουν , δυστυχώς, σε καποιον Δείκτη.

Ειναι, πιστευω, γνωστη η ιστορια των δυο γάλλων κοινωνιολογων, οι οποιοι σε καιρους ακομα ανεφελους για την ΕΣΣΔ, ειχαν παρατηρησει οτι η παιδικη θνησιμοτητα ανέβαινε με ταχεις ρυθμούς. Το εξελεβαν σαν ενα πολυ ανησυχητικο μηνυμα, και άρχισαν να ψυλλιαζονται οτι σ' αυτη τη χωρα κάτι πήγαινε στραβα, και ότι δεν υπήρχαν τασεις αναστροφης. Δεν επεσαν έξω.

Ανώνυμος είπε...

το "αφήστε τα συγκριτικά και τα στατιστικά" ας μην εκληφθεί ως απαξίωση των αριθμών, που ενίοτε αλήθειες λέγουσι

απλά μπορεί κανείς να δυστυχεί με ευτυχείς δείκτες, αυτό εννοούσα

cynical είπε...

Κ.Κ.Μοίρη,
το καταλαβα, το κατάλαβα,
απλώς σε μια κατασταση αναγκαζεσαι ν' αλλάζεις οπτικες γωνιες διαρκως για να το βλεπεις το πραγμα καλυτερα.
Ας πούμε οτι η εξεταση των ατομικων περιπτωσεων ειναι πεδιο προνομιακο της λογοτεχνιας, ενω της γενικοτητας και των δεικτων, της πολιτικής.

Και τα δυο χρειαζονται στο σωστο μειγμα..

geokalp είπε...

αυτό είναι ένα πιο "δύσκολο" άρθρο για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα...
θα στο πω όμως απλά: στο ΗΒ εάν θέλουν να κάνουν απολύσεις, απολύουν τον ακριβό νοικοκύρη με 3 παιδιά και δάνειο και στη θέση του φέρνουν τον με 3ετή συμβόλαιο νέο, τον φθηνό εννοείται...
στην Ελλάδα είμαστε ανάποδοι... ενώ μερικές φορές οι ..γονείς δουλέυουν δύο δουλειές και τα παιδιά από ..καμία!

cynical είπε...

@Geocalp,

Για το ΗΒ, βλέπω στον πινακα, οτι η ανεργια, στο εν λογω ηλικιακο γκρουπ 25-29, ειναι η ιδια με την ανεργία του γενικου πληθυσμού, πραγμα που θα το θεωρουσα οτι δεν υπάρχει bias. Αυτο το λεω με επιφυλαξη καιδιαβαζοντας αυτα τα νουμερα μονο, γιατι δεν εχω μπει πιο βαθεια στο θεμα. Αν γινοταν αυτο που λες κατα κορος (απολυσεις μεγαλυτερων) τοτε στους νεους η ανεργια θα ηταν κατα πολυ μικροτερη του γενικου πληθσμου, πραγμα που δεν συμβαινει.

Εγω το αποδιδω sto οτι πολλοί αποφοιτοι εχουν ηδη εργασιακη εμπειρια (λογω αναδιαρθωσης των πανεπιστημιων με sandwich courses)και οτι πολλες εταιριες προβλεπουν εκπαιδευση ολιγομηνη των νεοεισερχομενων. Στην ελλαδα οι περισσοτερες επιχειρησεις ειναι μικρου μεγεθους και δεν εχουν τετοια οργανωση.

Ανώνυμος είπε...

Cynical, μπορεί "για πρακτικούς λόγους ο δείκτης που έχει περισσότερο νόημα να είναι αυτός που αναφέρεται στο δείκτη ανεργίας μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας", αλλά για πολιτικούς λόγους έχει περισσότερο νόημα ο πρώτος! Άλλο η στατιστική ανάλυση, άλλο ο πολιτικός αγώνας. Αν και cynical, πώς και σου διέφυγε;

cynical είπε...

Αγαπητέ/ή Rive Gauche

κατ' ουσιαν αυτο ηθελα να πω. Αρπάζουνε ολοι ενα νουμερο στον αερα και αντε, το κυματιζουν σαν σημαια δεξια κι αριστερα χωρις να ανρωτηθουνε ποτέ από που βγαινει και τι αντιπροσωπευει. Αν τους βολευει στις σκοπιμοτητες τοτε το υιοθετουν, αν οχι το θαβουν.
Εφτασα στο σημειο να μην πιστευω πια τιποτα.

Καλη σου μερα!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Cynical


Λυπάμαι πολύ που έφτασες στο σημείο να μην πιστεύεις τίποτα. Μεταξύ μας όμως, δεν το πολυπιστεύω. Αν όντως δεν πίστευες τίποτα, θα είχες κλείσει το μπλογκ σου, ή θα το είχες ρίξει στο τραλαλί και τραλαλά...

Εν πάση περιπτώσει θα κάνω μιά απόπειρα να μειώσω την ...απιστία σου. Όσο μπορώ φυσικά.

Νομίζω ότι κατά την συγγραφή του συγκεκριμένου ποστ ήσουν επηρεασμένη, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο "ασφαλείας", από το θετικιστικό πνεύμα της επιστήμης που υπηρετείς. Και το καλύτερο που έχω να κάνω νομίζω ότι είναι να σου θυμίσω ένα άλλο ποστ - δικό σου ποστ - που εξηγεί με πειστικό τρόπο, πώς και οι επιστημονικές (με την αυστηρή έννοια του όρου) "αλήθειες" κτίζονται επάνω σε υποκειμενικά και "ιδιοτελώς" επιλεγμένες προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν το φαινόμενο της "λήψης του ζητούμενου" είναι παρόν ακόμα και στην "ουδέτερη", "ψυχρή" και "αντικειμενική" επιστήμη, είναι δυνατόν να απουσιάζει από τον πολιτικό αγώνα;

Και υπάρχει πολιτικός αγώνας χωρίς σκοπιμότητα; Πάντα έρχεται η στιγμή, που ένα ποτήρι νερό, γεμάτο ΑΚΡΙΒΩΣ ως τη μέση, πρέπει να ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ πώς θα το περιγράψεις μιλωντας δημόσια. Μισογεμάτο ή μισοάδειο; Εδώ είναι ο κόμπος!

Το πώς θα το περιγράψεις επηρεάζεται ευθέως και άμεσα από το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι. Από τη θέση σου δηλαδή. Ή για να το "δέσω" και με το όνομά μου, από την όχθη επί της οποίας βρίσκεσαι.

Ε, την δική μου όχθη την ξέρεις. Νομίζω ότι είναι και η δική σου. Σε καλώ λοιπόν να παραμείνεις επ' αυτής. Σε χρειάζεται.


Καλή σου μέρα κι εσένα!

cynical είπε...

@Rive Gauche,

για να διατυπώσει καποιος μια επιστημονικη θεωρια ξεκιναει με ορισμενες υποθεσεις, οι οποιες και κουβαλουν το στιγμα της εποχης, αλλά και την προιστορια της. Περισσοτερο στις κοινωνικες, λιγοτερο στις θετικες. Αλλα στις θετικες, επ' ουδενι μενεις στις υποθεσεις. Οποιοδηποτε αποτελεσμα προκυψει, πρεπει να συμφωνει με τα πειραματα. Οποτε ξαναγυριζεις στις υποθεσεις και τις τροποποιεις. Φυσικα, δεν ειναι παντα τοσο απλα, διοτι μπορει και με λαθος υποθεσεις να αναπαραγεις καποια πειραματικα, διοτι ποτε καμμια θεωρια δεν τα εξηγει ολα...

Τελος πάντων, πού το θυμηθηκες τωρα αυτο το ποστ;

Στην προκειμενη περιπτωση, μπορεις να δεις το 14.7% της ανεργιας σαν λιγο ή σαν πολύ, αναλογα με το τι σε συμφερει να υποστηριξεις. Γιαυτο βαζω παντα και το τι γινεται στις αλλες χωρες στις οποιες θελουμε να μοιασουμε, για να εχουμε ενα μετρο τού τι ειναι μισοαδειο και τι μισογεματο. Γιατί αλλιως δεν θα καταληξουμε ποτε.

Τωρα το Rive Gauche, μπορει κανεις να το παρει, βρε παιδι μου, και στραβα... Δηλαδοι, αριστεροι της Rive Gauche, και αντε μετά να αποδεικνυεις ότι εισαι της Δεξιας οχθης αλλα της αριστερης πολιτικης.

Πραγματικο Χωρο-ταξικό μπερδεμμα.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Cynical,


Ε, δεν θα χαρίσουμε όλη τη Rive Gauche στη Rive Gauche των Παρισίων! Το όνομά μου υποδηλώνει θέση, όχι γεωγραφική τοποθεσία!

Βλέπω ότι στις διευκρινίσεις σου επί της διαμόρφωσης των επιστημονικών θεωριών, συνυπολογίζεις το στίγμα της εποχής και την προϊστορία της αλλά αφήνεις στο απυρόβλητο τον υποκειμενισμό των θεωρητικών της επιστήμης. Καμία εποχή δεν αφήνει έξω από τον χορό τους επιστήμονές της "ελεύθερους κι ωραίους"! Και κανείς επιστήμονας δεν είναι εκτός κοινωνίας!

Τώρα, σε σχέση ακόμα και με αυτό το λιγότερο βολικό 14,7 μπορώ να παρατηρήσω το εξής: Πόσο θα ήταν άραγε με μερίδιο των 25-29 επί του συνόλου ενός πληθυσμού που δεν πάσχει από υπογεννητικότητα; Και πόσο αν η παρουσία των μεταναστών στις στατιστικές ήταν αντίστοιχη με την φυσική τους; Βλέπεις ότι το πράγμα μπλέκει. Και πάντα το "τι συμφέρει" επανέρχεται ως ερώτημα.

Εν πάση περιπτώσει, έκανα σαφές τι εννοώ. Τέλος εκπομπής επί του προκειμένου.

Μόνο μία απορία: Πρόσεξα ότι μετά την συγκεκριμενοποίηση περί οχθών και των συναφών ζητημάτων μου έκοψες και τα "αγαπητέ" και τους χαιρετισμούς. Σύμπτωση ή σύμπτωμα κάποιας δυσαρέσκειας;


Καλό απόγευμα!

cynical είπε...

Πολυαγαπημένε/η (!) @Rive Gauche

Και εγω αυτό εννοώ, όχι και να χαρίσουμε ολόκληρη Rive Gauch στη Rive Gauche, έτσι άκοπα, χωρίς ούτε μια επαναστασούλα!


Οταν γραφω στιγμα της εποχης, υποθετω οτι κανεις τους δεν ειναι εξω απο τις κοινωνικες πραγματικοτητες.

Η ανεργια ανα ηλικιακο group, υπολογιζεται στο συνολο του work force αυτης της ηλικιας μονο. Αν η ομαδα αυτη ηταν πολυπληθης και η οικονομια η ιδια, τοτε το νουμερο αυτο (14.7) θα ηταν μεγαλυτερο, τοσο αυτο όσο και το αλλο (το 24.1%) το σχετικο, αλλά για αλλους λογους. Αυτο ομως ειναι ενα υποθετικο σεναριο και δεν επειρεαζει το τώρα. Οι μεταναστες ομως και η μαυρη εργασια, ανηκουν στο τωρα.

Αν λαβουμε υπ' οψιν μας τη μαυρη και αδηλωτη εργασια, στην οποια συμμετεχουν κατα μεγαλο ποσοστο οι μεταναστες, τοτε το 14.1% θα μίκραινε. Τοτε ισως συγκρινομενοι με αλλες χωρες οπου η μαυρη εργασια ειναι λιγοτερο διαδεδομενη, εμεις να φαινομασταν σαν ο ιδανικος τοπος για τη νεανικη (αλλα μαυρη) εργασια! Ισως επανερθω στο δευτερο κεφαλειο με πιο αναλυτικα στοιχεια, μιας και εμπεδωσαμε τα προκαταρκτικα...

Παρελειψα τις προσφωνησεις στο προηγουμενο σχολιο, για το μονο λογο οτι η συνομιλια εξελισσοταν σχεδον σε real time, οποτε σκεφτηκα να μην παραφορτωσω το κειμενο και το κανω να φαινεται τυπικο...

Τωρα ομως, πού να ξανατολμήσω! Ουτε να σου ξαναπερασει απ' το μυαλο.

Καλο απόγευμα.

Ανώνυμος είπε...

Εξ ίσου πολυαγαπημένη Cynical


Συμφωνούμε στα βασικά. Ε, δεν θα τα χαλάσουμε για κάτι ψιλοδιαφορές για να δώσουμε και ικανοποίηση στους ...εχθρούς μας!

Μου αρκεί που είμαστε στην ίδια όχθη. Και με ενθουσιάζει ότι, απ' όσο έχω δει, κανείς άλλος συνομιλητής σου δεν είναι πολυαγαπημένος σου!

Εις το επανασυνομιλείν!


(Και πάλι) Καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

cynical είπε...

@Αγαπητε Rive Gauche,

Κανενας ως τωρα δεν ειχε παραπονεθει για τα καλα μου αισθηματα. Ετσι δεν χρειαστηκε.