Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Αλλάζει το Κλίμα; 1/2

Η πιστοποιημένη, ή η κατ’ άλλους, διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή είναι μια σοβαρή υπόθεση για ν’ αφεθεί στην τύχη της και στα κατά τόπους πανεπιστημιακά τμήματα. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η μόνη αρμόδια ν’ αποφανθεί Διακυβερνητική Επιτροπή, (IPCC), η οποία απαρτίζεται από περίπου 4000 επιστήμονες, που αντιπροσωπεύουν 150 χώρες. Συστάθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό να συγκεντρώσει και να μελετήσει τα σχετικά επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και ν’ αποφανθεί για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 4 εκτενέστατα πορίσματα, το τελευταίο τον Μάιο του 2007, (AR4), στη σύνταξη των οποίων έχουν αναμειχθεί τουλάχιστον 2000 επιστήμονες, όχι όλοι εξ αυτών, όπως είναι φυσικό, ομονοούντες,. Αν διαβάσετε όμως αποσπάσματα των εκθέσεων αυτών, θα εκπλαγείτε από τις προσεχτικές και σχολαστικές διατυπώσεις των συγγραφέων σχετικά με το βαθμό επίπτωσης στο κλίμα του κάθε παράγοντα που υπεισέρχεται. Οι διαβαθμίσεις δε, της εμπλοκής καθ’ ενός εξ αυτών αρχίζουν από το πολύ πιθανό, έως το ελάχιστο πιθανό, παραθέτοντας ταυτόχρονα και τα περιθώρια σφάλματος των εκτιμήσεων.

Η επιτροπή στην τελευταία της έκθεση εκφράζει ομόφωνα την άποψη ότι
1. Η υπερθέρμανση είναι αναμφίβολη

2. Η μεγαλύτερη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από το δεύτερο μισό του αιώνα και εντεύθεν κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, (90%), οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, (υδρατμοί, CO2, CH4, όζον και οξείδια του Αζώτου), που προκύπτουν από την καύση φυσικών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών.

3. Η θέρμανση και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα συνεχιστούν για αιώνες, εξ αιτίας της κλίμακας χρόνου που συνδέεται με τις κλιματολογικές διεργασίες, και τις θετικές αναδράσεις, ακόμα και αν τα υπεύθυνα αέρια σταθεροποιηθούν στα σημερινά επίπεδα.

4. Η πιθανότητα η θέρμανση να οφείλεται σε άλλους φυσικούς παράγοντες εκτιμάται σε μικρότερη από 5%.

5. Η παγκόσμια θερμοκρασία θα ανέλθει ανάμεσα στους 1.1 και 6.4 C κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

6. Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει με πιθανότητα 66% κατά 18 έως 29 εκατοστά.

Για να προλάβουν δε, την έκφραση αμφιβολιών και τον σκεπτικισμό πολλών από τους εκτός, για το κατά πόσον δηλαδή, το πόρισμα της ΙPCC εκφράζει όντως το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι Oreskes et al, συγκέντρωσαν τα συμπεράσματα 928 επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα περιοδικά την δεκαετία ανάμεσα στα 1993 και 2003, τα ανέλυσαν και αφού κατέληξαν, δημοσίευσαν το τελικό τους πόρισμα το 2004 στο περιοδικό Science, vol 306, p 1686. Από αυτά, το 75% είτε ρητά είτε άρρητα βρέθηκε να αποδέχεται τους ανθρωπογενείς παράγοντες, ενώ το 25% απέφυγε να πάρει οποιαδήποτε θέση, χωρίς όμως να διαφωνεί ανοιχτά.

ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ
Ενώ από παντού φτάνουν μηνύματα για την αλλαγή του κλίματος και την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, εν τούτοις υπάρχει μερίδα ιδιαίτερα ενεργών επιστημόνων οι οποίοι με το να αρνούνται σθεναρά τα παραπάνω, διοργανώνουν αντι-συνέδρια ομοϊδεατών και κυκλοφορούν εκκλήσεις για συλλογή υπογραφών, ώστε να σταματήσει η διεθνής «απάτη περί της κλιματικής αλλαγής», όπως εκτιμούν ότι είναι το όλο θέμα.

Σκεπτικισμό επίσης εκφράζουν, όπως είναι φυσικό, και αυτοί οι οποίοι πρόκειται να θιχτούν άμεσα από τη λήψη μέτρων, όπως:
1. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν μεγάλα κόστη και να αλλάξουν την παραγωγική υποδομή τους ώστε να γίνει περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον.

2. Οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένες με το κράτος να μπλέκεται στα πόδια τους.

3. Κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι δεν θα ήθελαν να βρεθούν στη θέση να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους ή να παρεμποδιστεί το παρόν αναπτυξιακό κλίμα της περιοχής που αντιπροσωπεύουν.

Επίσης, το Ινστιτούτο Fraser, (αρκετά νεο-φιλελεύθερο Καναδικό think tank) που κυκλοφόρησε επίσης ένα δικό του αντι-πόρισμα, η αμερικανική ένωση γεωλόγων στην πετρελαιτοβιομηχανία, το Ινστιτούτο Oregon για την επιστήμη και την Ιατρική (OISM), το Ινστιτούτο George C Marshall, κ.α. Για κάθε ένα από αυτά, για τον προσανατολισμό και τις επιδιώξεις του, μπορείτε να βρείτε στοιχεία στο διαδίκτυο.
Η διαφωνία τους επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω άξονες:
1. ότι δεν υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας αυτή καθ’ αυτήν,
2. ότι υπάρχει μεν διαπιστωμένη αύξηση, αλλά αυτή εντάσσεται είτε στις φυσιολογικές κυκλικές εναλλαγές του κλίματος, είτε σε μη κυκλικούς και μη ανθρωπογενείς παράγοντες, (natural forcing).
3. ότι υπάρχει μεν αύξηση της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε CO2, (όπως μετρήθηκε σε βάθος 800,000 χρόνων στην Ανταρκτική, από 280 μέρη στο εκατομμύριο (ppm), πριν το 1750, σε 368 ppm, δηλαδή, κατά 31% ανάμεσα στο 1750 και 2000), αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Χωρίς να θέλω να εξυπονοήσω ότι όσοι επιστήμονες εκφράζουν αντιρρήσεις αποτελούν και μίσθαρνα όργανα διεφθαρμένων εταιριών, χωρίς φυσικά να το αποκλείω και εντελώς, εν τούτοις βρίσκουν ευήκοα ώτα και επί πλέον δυνατότητες χρηματοδότησης.

ΠΡΩΤΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ: Ότι δεν Υπάρχει Αύξηση της Θερμοκρασίας του Πλανήτη
Για να δούμε όμως κατά πόσον στέκει ο, πρώτος ισχυρισμός ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, τουναντίον μάλιστα ο πλανήτης φαίνεται να κρυώνει (!) κι από πάνω.
Ο ισχυρισμός αυτός στηρίχτηκε κυρίως σε μια λανθασμένη μετατροπή δορυφορικών μετρήσεων της ακτινοβολίας της τροπόσφαιρας σε θερμοκρασία, καθ’ ότι η μετατροπή αυτή δεν γίνεται αυτόματα αλλά εξαρτάται από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. .

[http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements].
Τα αποτελέσματα που προέκυπταν ήταν σε αντίθεση με τα αυτά που είχαν καταγραφεί από τις επίγειες μετρήσεις, οι οποίες έδειχναν αύξηση +0.07 °C/δεκαετία κατά τον προηγούμενο αιώνα και +0.17 °C/δεκαετία από το 1979 και μετά. Παρ’ όλα αυτά και τα δορυφορικά έδειξαν την ίδια αυξητική τάση, (+0.15 °C/δεκαετία έως +0.19 °C/δεκαετία), όταν έγινε κατανοητό ότι από τις μετρήσεις αυτές έπρεπε να αφαιρεθεί το ποσόν της ακτινοβολίας που συλλέγεται από την στρατόσφαιρα, η οποία ως γνωστόν κρυώνει, εξ αιτίας της τρύπας του όζοντος.

Στο επόμενο γράφημα συγκρίνονται οι αλλαγές θερμοκρασίας όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα, Remote Sensing (RSS), επίγειες μετρήσεις και δορυφορικές μετρήσεις του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα (UAH), από το 1975ω και εντεύθεν.


Αλλες μετρήσεις, όπου επίσης αποτυπώνεται η αύξηση της θερμοκρασίας από το 1860 έως σήμερα, παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα.

Στο πόρισμα του Μαΐου 2007 της IPCC αναφέρεται ότι στην τελευταία εκατονταετία, μέχρι το 2005, η παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0.74±0.18ο C, ότι οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου, και ότι είναι ανεξάρτητη από την επίδραση των πόλεων, που εν γένει είναι θερμότερες, καθ’ ότι αυξήσεις καταγράφονται τόσο στην ξηρά, όσο και στην επιφάνεια των ωκεανών.

Σ’ ένα χρονικό διάστημα 1000 ετών, η μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε στο Βόρειο Ημισφαίριο. Σε κάποιες όμως περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου και σε τμήματα της Ανταρκτικής δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της θερμοκρασίας.

Συνεχίζεται....


Υ.Γ. Στο δεύτερο μέρος, θα ασχοληθούμε με τον Δεύτερο και Τρίτο Ισχυρισμό.

30 σχόλια:

akrat είπε...

δραματικά αλλά αναστρέψιμα....
για άλλη μια φορά το δίλημα είναι ότι παλαιότερα ....
.................... Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ....

Ανώνυμος είπε...

θα τοποθετηθώ μετά τον τρίτο ισχυρισμό
(εν τω μεταξύ ήδη διάβασα τα ευχολόγια : "σε έξη μήνες ο Ομπάμα μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση" , σε έξη μήνες , θαρρείς και είναι κατασκευαστικό πρότζεκτ )

cynical είπε...

Καλημέρα @akrat. Να σκεφτείς ότι δεν ανεφερα, ουτε θα αναφερω, τα σεναρια περι μελλοντικών επιπτώσεων. Περιλαμβανονται στο πορισμα της ΙPCC αλλα καλύτερα να μενουμε στα γεγονοτα, αφού και γιαυτα υπάρχει σκεπτικισμός.
Να σου πω, προς το παρον πιστευω ότι και αυτοι που θα ψηφιζαν στο διλημμα που θετεις, "σοσιαλισμός" δεν θα ηταν πολύ προθυμοι να υποστηριξουν στην πραξη καποια μετρα.

cynical είπε...

Καλημέρα σας κ. Κ.Κ.Μοίρη. Για να μην ακούμε δεξια και αριστερα τι λεει ο ενας και ο άλλος, για το τι λέει ο Ομπάμα, πήγα κατευθειαν στο site του

http://my.barackobama.com/page/content/newenergy

και αντιγράφω:

Ensure 10 percent of our electricity comes from renewable sources by 2012, and 25 percent by 2025.

Implement an economy-wide cap-and-trade program to reduce greenhouse gas emissions 80 percent by 2050

Put 1 million Plug-In Hybrid cars -- cars that can get up to 150 miles per gallon -- on the road by 2015, cars that we will work to make sure are built here in America.

Εχει και αλλα, για οποιον ενδιαφερεται. Δεν ειδα πουθενα να παραπέμπει σε εξι μηνες.

κάκος είπε...

Καλημέρα σας e-cynical !
ενδιαφέρουσα η ανάρτησή σας και με άφθονες παραπομπές για περαιτέρω μελέτη . Η μη μετάβασή μου σήμερα στην δουλειά , λόγω ασθενείας , μου δίνει την δυνατότητα να "ψάξω" το θέμα . Όμως , δική μου διαπίστωση και φαντάζομαι κι άλλων αναγνωστών σας ακόμα-ακόμα και δική σας , είναι πως βλέπουμε στην καθημερινότητα μας αλλαγές στο κλίμα π.χ. θυμάστε παλαιότερους Νοέμβριους με τέτοιες θερμοκρασίες ή τόση ανομβρία ; Μάλλον όχι, για να μην θυμηθούμε κι άλλα παραδείγματα . Πέραν αυτών , είναι τοις πάσι γνωστόν , ότι είμεθα πλέον πρωταθλητές στην καταστροφή ή στην δια της σιωπής μας συναίνεση του περιβάλλοντος .
Γι' αυτό , αν και διαφωνώ στον τρόπο διοργάνωσης , η ουσία όμως μένει , σας καλώ όλους , να συμμετέχετε στις δενδροφυτεύσεις της 16/11 στα Τουρκοβούνια !
Καλή βδομάδα να έχετε και παρακαλώ σύντομα η συνέχεια !!!

Ανώνυμος είπε...

Ήτανε στραβό το κλίμα το φαγαν και οι (μη ομονοουντες ) άνθρωποι.

Ανώνυμος είπε...

Περί αλλαγής κλίματος:

1. Υπάρχει πλέον ακτοπλοϊκή σύνδεση Νορβηγίας - Βλαδιβοστόκ, μέσω... αρκτικού. 30 χρόνια παλιότερα, χωρίς παγοθραυστικό, δεν πήγαινες πουθενά.
2. Zodiac φουσκωτό, πέρασε το ..Βόρειο Πόλο, καταχείμωνο 2007
3. Όλοι οι παγετώνες της Ευρώπης έχουν λιώσει. Μερικοί είναι στα τελευταία τους

Πολλές φορές, αυτό που δεν βλέπουν οι επιστήμονες, το βλέπουν οι απλοί άνθρωποι. Την αλήθεια. Δεν δίνω παραπομπές, πολλές ήδη υπάρχουν. Λέω μόνο, έκθεση Stern, επί πλέον.

Το IPCC και τον Γκορ τους δώσαν το Nobel 2007, αλλά δεν μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμμένα. Φοβάμαι πως δεν ήταν σε θέση, αφού η απάντηση θα ήταν εξ ίσου inconvenient, κάτι σαν φρένο στην "Ανάπτυξις S.A".

NdN είπε...

Καλημέρα Cynical,

θα τοποθετηθώ και εγώ μετά το τρίτο ποστ, μέχρι τότε όμως θα ήθελε να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα.

1. Δηλαδή αν γίνει η Αγγλία Ελλάδα μήπως θα πρέπει ναγοράσω κανένα εξοχικό στην Κορνουάλη μιας και δεν θα μου χρειάζεται η Χαλκιδική;
2. Αν αληθεύει ότι η θεμροκρασία αυξάνεται γιατί η Αγγία εξαιρείται; Γιατί όποιος επιστήμονας μου πει ότι ο περυσινός χειμώνας ήταν καλύτερος από τον προπέρσινο και ότι φέτος που χιονισε στις 28 Οκτώβρη (εννοώ το έστρωσε έτσι - στη Ελλάδα θα κλείνανε τα σχολεία) είναι καλύετρα από περυσι θα τον μπουφλίσω!
3. Μήπως υπάρχει καμία μελέτη που να συνδυάζει την αύξηση της θερμοκρασίας με το πόσα λιγότερα ρούχα φοράνε οι γυναίκες;;

Τέλος θα ήθελα να πω ότι σε λίγο θα αρχίσουν να υποστηρίζουν τις μεθόδους παραγώγής ενέργειας που δεν σχετίζονται με CO2 ...όπως η πυρηνική.

Καλημέρα!

katerina είπε...

Cynical καλημέρα,
Ξεκινάω αποδεχόμενη την κλιματική αλλαγή που οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, δεδομένου ότι
Α) παρά τις αντίθετες φωνές, αυτές είναι μειοψηφικές
Β) όσοι απορρίπτουν ή καταρρίπτουν αυτήν την παραδοχή, όλοι φανταζόμαστε (σωστα ή λάθος) ότι τα κίνητρα τους μπορεί να είναι ...χειραγωγουμενα. Τώρα πια, θα πρέπει να μην αναφέρεται σε κάθε δημοσίευση μόνο η βιβλιογραφία αλλά και η πηγή χρηματοδότησης.
Γ) Πιθανα ...αφελώς σκεπτομενη, επίσης λέω ότι θα ήταν σχεδόν πρακτικά αδύνατον να μην επηρεάζεται το κλίμα ΚΑΙ από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως άλλωστε επηρεάζεται και από πάρα πολλές άλλες παραμέτρους. Οι λογικές Ανδριανόπουλου, ότι όταν εξαφανίστηκαν οι δεινοσαυροι, δεν υπήρχε οξυμένο προβλημα ρύπων, τις θεωρώ καλές για ανεκδοτα γύρω από το τζάκι...και πάλι όχι ξεροσφύρι, ένα τσιπουράκι το χρειάζεσαι για τέτοιες αστείες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις...

Το ζητούμενο λοιπόν είναι
1)ποιες από τις ανρωπινες δραστηριότηες παράγουν ποιους ρύπους και πόσο αυτοί ενοχοποιούνται ΠΟΣΟΤΙΚΑ και ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ. Εγκλωβιζόμαστε στο CO2, αλλά αυτό πιθανά να είναι η κορυφή του παγόβουνου.
2)Συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένες προτάσεις συνδεδεμένες ΑΡΗΚΤΑ με αναπτυξιακά μοντέλα
3)ΚΟΣΤΟΣ. Σε όλους μας αρέσει να προσευχόμαστε αλλά κανείς μας δεν πιστεύει ότι η προσευχή άλλαξε την ανθρωπότητα.

Είναι πολύ πρόσφατη η καμπάνια του Ομπάμα, και οι θέσεις που αναγκάστηκε πολλές φορές να αλλάξει για την ενέργεια. Γιατί Cynical, υπάρχει και το άλλο αξίωμα που λέει ότι όσο πιο φτηνή η ενέργεια τόσο πιο βρώμικη.

Προσωπικά, αν με κάτι διαφωνώ, είναι οι πρωτοβουλίες τύπου Κυοτο. Εχω αναφέρει σε δύο αναρτήσεις του Σχολιαστή (στην αναρτηση του "Περιβαλλοντική Τρομολαγνεία' και στην αναρτηση του "Αναπτυξη; Όχι ...ή μήπως ..ναι, Ευχαριστώ") την άποψη μου για το Κυοτο, και θα επανέλθω αν φτάσεις στην συγκεκριμένη συζήτηση.

Την καλημέρα μου

ikor είπε...

Πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα το αντιμετωπίζεις το θέμα.

Σε αντιδιαστολή με μια πρόσφατη διαφήμιση που διακωμωδούσε την κλιματική αλλαγή λέγοντας: σε 200 χρόνια η θάλασσα θα έχει φτάσει στο Σύνταγμα...

Αναμένουμε και το 2ο ποστ! Καλό μεσημέρι!

Greek Rider είπε...

@cynical καλησπέρα. Το να συνεχίσουμε με τον τωρινό τρόπο ζωής (μεγάλα αυτοκίνητα, πολλές μετακινήσεις, σπατάλη ενέργειας κτλ) θα οδηγήσει είτε σε οικονομικό κραχ όταν επιβληθούν οι αυξήσεις τιμών που πρέπει και καλύπτουν στοιχειωδώς τα περιβαλλοντικά κόστη (4,5 τρις δολάρια κάθε χρόνο σύμφωνα με την WWF), είτε στην μέγιστη περιβαλλοντική κατάρρευση .

Συνεπώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που κάνουμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα θα αναγκαστεί να αλλάξει λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Alexandros είπε...

Το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι υπαρκτό αλλά όχι τόσο περιβαλλοντικά επιβαρυντικό όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε. Αφενός διότι οι μελέτες δείχνουν ότι για να επόμενα 1000 χρόνια οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μικρές και αφετέρου διότι το κλίμα της γης ΔΕΝ επηρεάζεται μόνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν συνέβαινε αυτό, ούτε εποχές παγετώνων θα είχαμε ούτε μεγάλες κλιματικές αλλαγές (μία από αυτές "ώθησε" τον Homo Erectous να εγκαταλείψει την Μαύρη Ήπειρο). Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί και ας μην υιοθετούμε τις πλεόν τρομολάγνες εκδοχές. Ο άνθρωπος επηρεάζει το κλίμα , αυτό πρέπει να διερευνηθεί και να εξεταστεί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα έρθει από αυτό η καταστροφή. Άλλα να φοβόμαστε...

cynical είπε...

Kαλη σου μέρα Κάκο και περαστικά. Για να ειμαι ακριβής δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι αυτες οι αλλαγες που παρατηρούμε εντασσονται στο global warming. Ειναι πιθανον, αλλά όχι πολύ πιθανο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να τεκμηριωθεί. Για τη δενδροφυτευση εχω ακούσει απο Skai. Θα προσπαθησω.

cynical είπε...

ΈΛα ντε, de Profundis. Το κλιμα ευνοεί συνομοσιολογικά σενάρια, ότι ταχα αυτοι που μιλουν για κλματικες αλλαγες θελουν να βυθισουν την ανθρωποτητα στο φοβο και τον τρομο για να τους εξουσιαζουν καλύτερα.

cynical είπε...

Γεια σου @cirut. Νορβηγια Βλαδιβοστοκ με πλοιο;;; Κοιταξα στο χαρτη και μου φανηκε τεράστια απόσταση. Θα ειναι φανταστικη διαδρομή.

Από το τελευταιο report της IPCC:

With a High Confidence (about an 8 in 10 chance to be correct) WGII (second working group) asserts that climate change has resulted in:
• More and larger glacial lakes.
• Increasing ground instability in permafrost regions.
• Increasing rock avalanches in mountain regions.
• Changes in some Arctic and Antarctic ecosystems.
• Increased run-off and earlier spring peak discharge in many glacier and snow-fed rivers.
• Changes affecting algae, plankton, fish and zooplankton because rising water temperatures and changes in:
o ice cover
o salinity
o oxygen levels
o water circulation


Τι εννοείς οτι ολοι οι παγετώνες στην ευρώπη εχουν λιώσει;;
Ειναι τρομερό!!

Για το τι πρεπει να γινει, νομιζω ότι εχουν τεθεί καποιοι στοχοι για σταδιακη μειωση εκπομπων CO2, για σταδιακη αντικατασταση πετρελαιου απο ΑΠΕ. Μενει στις κυβερνησεις να εξαγγείλουν σχετικά μετρα και σε μας να τα απαιτησουμε και να τα εφαρμοσουμε. Θα πρεπει να υπαρχει σχετικο παρατηρητηριο. Γνωριζεις;;

Διαβαζα τς προάλλες για ποια τροφιμα εχουν μεγαλυτερο οικολογικό ιχνος απο καποια άλλα, Και οτι καποιες εταιριες στην Αμερικη κανουν και labeling στα πακετα.

cynical είπε...

Γεια σου NdN. Προς το παρον εχω εξαγγείλει δυο σχετικα ποστ. Αν θελεις κανω και τριτο.

Εξοχικο στην Κορνουάλλη με υγρασια Κορνουάλλης και θερμοκρασιες Ελλαδας δεν λέει. Μαλλον για κακη επένδυση την κόβω.

Οι Εγγλέζοι ειναι σε ολα αναποδοι, οπότε και οι στατιστικες τούς τη βγαίνουν αναποδα επίσης. Δεν εκπλήσσομαι που χιονισε ανημερα της 28ης Οκτ. και έτσι τα ελληνοπουλα του Λονδινου δεν μπορεσαν να παρελάσουν!

Γιατι νομιζεις βγηκαν στη γυρα οι εμποροι διαλαλώντας "εδώ οι καλοί αντιδραστήρες"! Τωρα ειναι η ευκαιρια να τα πιασουν. Και απ' ότι μαθαινω, γινεται το "δώσ' κι εμένα μπάρμπα".
Ο καλός, όμως, μαγος Ομπάμα θα τους τσακίσει όλους αυτούς!

Καλό σου βράδυ!

cynical είπε...

Καλησπέρα Κατερίνα,
Οι διαφωνούντες είναι όντως μειοψηφια. Και πολλοί από αυτους δεν είναι καν κλιματολόγοι ή ειναι συνταξιουχοι.
Υπάρχουν ομως μεταξυ τους και καποιοι που εχουν κυρος και χαιρουν ευρυτερης εκτιμησης οπως ο Lindzen απο το ΜΙΤ, ο οποιος πιστευει ότι οι αρνητικοί εξισορροπιτικοι παράγοντες δεν εχουν περιληφθει σωστα στα υπάρχοντα μοντέλα.

Μπορει να εχουν ιδιοτελη κινητρα οπως λες, και να χρηματοδοτουνται απο εταιριες (Εxxon) αλλά υπάρχουν και άλλοι που θελουν να κανουν θορυβο και να αποκτησουν ετσι δημοσιοτητα. Φυσικα και ολοι αναγραφουν στα Acknowledgements τις ευχαριστιες προς τις πηγες χρηματοδοτησης. Δεν υποχρεούνται ομως να το κανουν. Βεβαια αμα δεν τους ευχαριστησεις δημοσια, στην επομενη μοιρασια θα σε ξεχασουν, εκτος κι αν η δουλεια βρωμαει...

Ο σύντροφος Ανδριανοπουλος εξεθεσε αποψεις για την κλιματικη αλλαγη;; Δωσε μου γρηγορα reference Κατερινα, μην και το χασω!

Σχετικα με τους ρυπους αυτοι εχουν ιεραρχηθει και το παρουσιαζω στο δευτερο μερος. Ειναι οπως τα λενε, με πρωτο και κυριαρχο τους υδρατμους, αλλα με αυτους δεν υπαρχει προβλημα. Αμεσως μετα ερχεται το CO2 για διαφορους λογους.

Για το Κυότο δεν γνωριζω πολλά, και δεν μπορω να εκφερω γνωμη, ούτε και για το τι πρεπει να γινει. Προς το παρον προσπάθησα να δωσω καποια στοιχεια ωστε να πειστούμε οτι υπάρχει αναγκη να παρθούν μετρα. Για να γινω πιο συγκεκριμενη, θα πρεπει να κατσω να ...διαβασω... Αλλα τωρα βαριέμαι... Καλό βραδυ.

cynical είπε...

Καλησπέρα Ikor . Το τι λεγεται, δεν περιγραφεται. Η μελλοντολογια δεν εχει και μεγάλο κόστος. Μονο φαντασια χρειάζεται.
Ή συνεχεια την Τετάρτη, και βλέπουμε.

cynical είπε...

Καλησπέρα Rider. Νομίζω ότι καθε κυβερνηση εχει πια στο μυαλό της το περιβαλλον. Ακόμα δεν εχουν πειστεί αρκετα για τη σοβαροτητα. Η αναγκη ομως αλλαγης συνηθειών αρχιζει σιγα σιγα να συνειδητοποιειται απο τον κοσμο. Με πολύ αργο ρυθμό, αλλά ολοι πια ειναι λιγο πολύ ενημεροι οτι κατι συμβαινει. Και ο τυπος το κραταει στην επιφανεια το θεμα με διαφορα αρθρα και αρθριδια. ΑΥτο το τελευταιο που λες και εγω το πιστευω Rider.

cynical είπε...

Καλησπέρα Αλέξανδρε. Εχω την εντυπωση οτι κανενα κλιματικο μοντελο δεν μπορει να κανει προβλεψη για 1000 χρονια. Φτανουν μονο μεχρι το 2100.
δες στο :
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm
για συγκρισεις μεταξυ μοντελων και υποθεσεων σχετικα με μελλοντικούς ρυθμούς εκπομπής.

Σχεικα με τους μη-ανθρωπογενεις παραγοντες που επηρεάζουν το κλιμα, θα αναφερθω στο επομενο ποστ, την Τετάρτη (αν ειμαστε γεροί!). Θα φροντισω να τοπαρουσιασω καθαρα.

Και γω δεν συμφωνω με τις υπερβολές. Πρεπει να εχουμε μια οσο το δυνατον καθαρη εικονα, γιατι τοσο θεωρητικά οσο και η πειραματική ενασχοληση με το κλιμα ειναι μια δυσκολη και περίπλοκη υποθεση.

Ανώνυμος είπε...

Όλα υπάρχουν, @cynical. Και παρατηρητήρια και πανεπιστήμια και διεθνείς σταθμοί μετρήσεων και έρευνες και καρριέρες γίνονται και κινδυνολογία κλπ κλπ. Μα δε φτάνουν όλα μαζί...

Κι αν το CO2 μειωθεί, που δεν θα μειωθεί, μυαλό δε βάζουμε. Μπορώ να παραπέμψω σε μια λίστα ζητημάτων, όπως:

* Οι πάγοι κι η θερμοκρασία των ωκεανών απορροφούσαν τεράστιες ποσότητες CO2, τώρα όχι
* Η τρύπα όζοντος, ενώ παρήγορα έκλεινε - με τον έλεγχο του φθορίου, ξανανοίγει, λόγω ΑτΘ (Θερμοκήπιο)
* Η κλιματική αλλαγή, καλύτερα περιγράφεται "ως διαταραχή και global warming". Αυτό εξηγεί γιατί αλλού χιόνια κι αλλού ξηρασία και ίσως τούμπαλιν.
* Δεν είναι μύθος ότι κάποια θαλάσσια ρεύματα (Λαμπραντόρ κλπ) μειώθηκαν - είναι καταγραφές
* Οι παρατηρήσεις μεταβολής άρχισαν το 1970. Σήμερα απλά διαπιστώνεται το "ντιπ ανεπίστροφο"

Και μια άλλη διάσταση, παντιέρα μου (έστω από ..νάϋλον, βιοδιασπώμενο)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Δικαιούμαστε ένα καθαρό Σαρωνικό -πλύντε τον (βιομηχανία και κοινωνίες) - Θερμαϊκό ομοίως κλπ. Διώξτε το PM10 απ' τον αέρα. Πλύντε τα λαδωμένα χώματα (ζώνες άντλησης υδρογονανθράκων). Ξαναφέρτε τα ..χιόνια στις περιοχές τους (να δεις τι πλάκα έχει, αν αποτιμήσεις σε λεφτά, το πόσα χρειάζονται). Πούσαι Σάλλα. 100 τράπεζες χρειάζεται. Να δω τι Hedge funds θα βρεις.

Και για το φίλο με τα πυρηνικά. Προσωπικά δεν εξουσιοδοτώ κανένα (όσο Τεκατομμυριοστό, μου πέφτει λόγος), να ρισκάρει και ένα cm2 του πλανήτη, για ισόβια καταστροφή. Μερικοί σκέφτονται ανάλογα, πιστεύω.

Δεν είναι πλάκα. Δεν λύνονται τα άλυτα με "παράγωγα" κλεφτρονιών, ντεμέκ χρυσών σπουδών και πατραχήλια. Είναι η ζωή μας και το μέλλον μας.

akrat είπε...

καλημέρα cynical ..... τώρα αυτοί που ψηφίζουν .... για το δίλημα... βράστους τίναξέ τους και πέτα τους στον κάδο... το δίλημα τούτο ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΕ.... χτίζετε μέρα νύχτα στο μυαλό μας στους αγώνες στις απεργίες ΠΑΝΤΟΥ....
εξ άλλου το καθήκον λέω... οι άνθρωποι είναι που θα αλλάξουν κάτι ή θα μας κάνουν να παραμένουμε στην βαρβαρότητα.....
μην το πάρω και όλο στους ώμους μου....

cynical είπε...

Καλημέρα @cirut.
Θα ήθελα να προσθεσω πανω σ' αυτα που εγραψες:
Λοιπόν, βλέπω ότι το ανθροπωγενες CO2 ανερχεται στους 26.4 γιγατονους τον χρονο, απο την οποια ποσοτητα οι ωκεανοί απορροφούν μονο το 40%. Το υπολοιπο 60% πηγαινει στην ατμοσφαιρα. Αυτο που επισης συμβαινει με μη πολικούς solutes οπως το CO2, είναι ότι η διαλυτότητά τους μειώνεται με την αυξηση της θερμοκρασιας του διαλυτη, (ωκεανοι). Ετσι περιμενουμε ακομη περισσοτερο CO2 να εκλυεται στην ατμοσφαιρα.

Το global warming ειναι περισσοτερο πολιτικώς ορθό, με την εννοια οτι η υπερθερμανση απο ανθωπογενεις παραγοντες ειναι πραγματικη κατα 90-95%, ενω η κλιματικη αλλαγη (βροχες, κυκλωνες, ξηρασιες κ.λ.π.) ενια πιθανον να οφειλονται στην υπερθερμανση κατα 66%. Αυτη ειναι και η λογικη των reports της IPCC. Κατα μια εννοια, αυστηρα επιστημονικη εχουν δικαιο.

Πιστευω πάντως, οτι η "green energy" ειναι μια καινουργια αγορα, και οτι πολλες επενδυσεις θα κατευθυνθουν προς τα εκει.
O Obama δεσμευτηκε να ριξει 150 δισ. δολαρια προς τα κει την προσεχη δεκαετια, με προοπτικη να δημιουργηθουν 5 εκατομ. δουλειες. Μοιραια η οικονομια θα μετακινηθει εκει. Δεν ξερω ακριβως ποιες θα ειναι οι επενδυσεις και τι θα προσφερουν, κι αν ειναι μια άλλη φουσκα και μπαρουφα. Παντως μπαινει σε ολα τα mainstream περιοδικα.

Για τα πυρηνικα εχω γραψει αρκετα στην αντιστοιχη LABEL. Η θεση μου ειναι δεδομενη και εναντια.

cynical είπε...

Καλημέρα @akrat. Ας τους βρασουμε λοιπόν αυτούς που ακομα κολλούν σε διλήμματα!

Ανώνυμος είπε...

Ανοιχτό πανεπιστήμιο το βλογημένο σας κυρία. Και όχι μόνο το δικό σας, αλλά τώρα εδώ είμαστε και μαθαίνουμε.
Να αποδειχθούν τα αυτονόητα.
Αλλά, ακόμα κι αν αποδειχθούν, υπάρχει το κόστος, που κανείς δε θέλει να πληρώσει. Και δε μιλώ, για αυτούς που μπορούν και χρηματοδοτούν τον μίζερο αντίλογο.
Οι πολλοί έχουν μάθει να βολεύονται. Είναι "ευαίσθητοι", όσο η ευαισθησία δεν περνά από την τσέπη τους.
Καλή, πολύ καλή η τεκμηρίωση, αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα.
Στο χώρο της συντηρητικής παράταξης υπάρχουν πολλά στελέχη, που δεν φοβόνταινα πουν δημόσια τις σκέψεις τους και αυτές δεν είναι άλλες από αυτές της επιστημονικής μειοψηφίας. Οι άλλοι ρίχνουν κοκοδείλια δάκρυα. Και συντηρητική παράταξη είναι παντού. Ο εφαρμοσμένος "σοσιαλισμός" δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις με την οικολογία. Χάθηκαν λίμνες, ποτάμια, δάση και πολλά άλλα.

OnWine είπε...

Cynical,

Δεν θα γράψω κάτι εδώ... τις απόψεις μου τις ξέρεις... συνήθως "μειοψηφικές"... όμως, αφού και όλοι μας ξέρουμε τις δικές σου, προς τι το ...ερωτηματικό στον τίτλο?

Εξ άλλου, η επιστημονική μέθοδος λέει ότι πρώτα αποφασίζουμε γιά κάτι, και μετά το ερευνούμε σε βάθος... ή όχι?

Νομίζω ότι ο odyssey τα είπε όλα:
"Να αποδειχθούν τα αυτονόητα"... εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα... ότι έχουμε πιά τόσα "αυτονόητα"... και όχι μόνο γιά το περιβάλλον...

Καλό βράδυ.

cynical είπε...

Καλησπέρα Οδυσσέα. Δεν ειναι και τοσο αυτονόητο οτι το κλιμα αλλάζει. Μονο να σκεφτεις ποσοι κλιματολογοι ασχολουνται και για ποσα χρονια για να το τεκμηριωσουν. Και ποσοι ειναι ακομη σημερα αυτοί που δεν εχουν πειστει. Αλλά το προβλημα δεν ειναι τοσο αυτοί που δεν το πιστευουν, οσο αυτοί που ειναι ηδη πεπεισμενοι αλλά δεν ειναι διατεθειμενοι, οπως λες να επωμισθουν το κοστος της πολιτικης που θα το αντιστρεψει.

Σχετικα με τον εφαρμοσμενο σοσιαλισμο ειναι γνωστο. Που πήγε η Αράλη, η μεγαλυτερη λιμνη του κοσμου;

cynical είπε...

Καλησπέρα Σχολιαστη. Πριν δω τη δικη σου αναρτηση πολυ καιρο πριν, ειχα την εντυπωση πως υπηρχε ομοφωνια. Εξ αιτιας σου αρχισα να ψυλλιάζομαι και το εψαξα κάπως το θεμα. Το ερωτηματικο προδιαθετει για τα επιχειρηματα που θα ακολουθησουν.

Η επιστημονικη μεθοδος αρχιζει πάντοτε με μια υποθεση την οποια προσπαθει να στηριξει. Καποιοι άλλοι ξεκινουν με μια αλλη υποθεση. Καποια στιγμη τα φαινομενα συνηγορουν υπερ της μιας και όχι της αλλης. Ωσπου να ερθουν νεα στοιχεια (που μπορει και να μην υπαρχουν καν) και να κερδισει μια αλλη υποθεση. Αλλα ποτέ ξεκάρφωτα.

Καλό βράδυ.

Swell είπε...

Επειδή ουδέν κακό αμοιγές καλού, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει και τα θετικά της. Το σπίτι του Καραμανλή στη Ραφήνα είναι πάνω στη θάλασσα. Αρα υπάρχει η πιθανότητα να ξεκουμπιστεί και να ησυχάσουμε.

cynical είπε...

Καλησπερα Swell. Και καποιον αλλον, όμως, ξερω εκει κοντα που εχει σπιτι πανω στη θαλασσα. Πώς θα το λύσουμε το προβλημα;