Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 1/2 (Χαρτογράφηση του Τοπίου και Αιολική Ενέργεια)


Στις προηγούμενες αναρτήσεις, τις σχετικές με την πλανητική υπερθέρμανση και τη συναγόμενη κλιματική αλλαγή, είχα αναφερθεί στις οργανωμένες ομάδες διαφωνούντων οι οποίοι για εντελώς ιδιοτελείς δικούς τους λόγους προωθούν την άποψη ότι το όλο θέμα δεν είναι παρά ένα φιάσκο.

Πέρα από τις ομάδες αυτές όμως, υπάρχει και αρκετός κόσμος ο οποίος χωρίς να ωθείται από κάποια ιδιοτέλεια παραμένει το ίδιο σκεπτικός. Το πιο πιθανό κίνητρο αμφισβήτησης που βρίσκω να έχει κάποια αλήθεια, είναι η εύλογη ανησυχία όλων αυτών, ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές που θα υιοθετηθούν για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων, και οι οποίες έχουν εν μέρει δρομολογηθεί, θα φρενάρουν ή θα αναστείλουν την ανάπτυξη των ανερχόμενων οικονομιών και θα έχουν επί πλέον σαν επίπτωση την καταδίκη του τρίτου κόσμου σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια. Φυσικά, οι ανησυχίες αυτές δεν κατευθύνονται μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά σχετίζονται και με το αναπτυξιακό μέλλον και τις προοπτικές απασχόλησης και στη δική μας γειτονιά.

Πιστεύω ότι μανιχαϊστικά διλήμματα του τύπου αυτού, δηλαδή, ή συνεχίζουμε όπως είμαστε ή βουλιάζουμε, σπανίως είναι πραγματικά, πράγμα που ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά, δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με το φιλοσοφικό αυτό ζήτημα.


ΑΠΕ (Γενική Επισκόπηση)

Αντ’ αυτού, τη σημερινή ανάρτηση θα την αφιερώσω σ’ ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που γεννάει σκεπτικισμό, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ο λόγος είναι, η ελλιπής πληροφόρηση που έχουμε γι αυτές.

Ειδικά, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δεν είναι ευρέως γνωστά τα ακόλουθα:
1.
Πρώτα-πρώτα, δεν είναι καλά καλά γνωστό ποιες είναι αυτές.

2. Το ποσοστό της ενέργειας που καλύπτουν παγκοσμίως σήμερα.

3. Η δυναμικότητα των ΑΠΕ, δηλαδή το κατά πόσον είναι ικανές σε κάποιο κοντινό μέλλον να αντικαταστήσουν πλήρως τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο.

4. Η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο ήδη υπάρχον δίκτυο χωρίς να το διαταράσσουν

5. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό,

6. Ο βαθμός χρηματοδότησης προγραμμάτων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ,

7. Οι περιοχές όπου οι ΑΠΕ ήδη λειτουργούν επιτυχώς και οι οποίες μάλιστα καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό ή και όλο των ενεργειακών αναγκών.

8. Οι πολιτικές που έχουν υιοθετήσει για τα ΑΠΕ οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως Κίνα και Ινδία, και οι οποίες από ότι είδα είναι αρκετά συναινετικές.

9. Το κόστος αντικατάστασης της ενέργειας με ΑΠΕ.

10. Η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του Κιότο, (20% της ενέργειας από ΑΠΕ), μέχρι το 2020 από τα συμβαλλόμενα κράτη.

Όπως καταλαβαίνετε κάθε ένα από τα επί μέρους θέματα που έθεσα προηγουμένως (και άλλα που ίσως παρέλειψα) αποτελεί από μόνο του ειδικό κεφάλαιο, το οποίο απαιτεί εξονυχιστική μελέτη, που υπερβαίνει τον χρόνο και τις δυνατότητές μου. Παρ’ όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν ένα καλό πλαίσιο για συζήτηση και μελλοντική διερεύνηση. Προς το παρόν θα θίξω επιλεκτικά ένα μόνο μέρος αυτών.

Ας δούμε κάποια από αυτά πιο αναλυτικά. Αναγκαστικά, θα πρέπει να βάλουμε κάτω και μερικούς αριθμούς, για του λόγου το αληθές.
Πρώτα πρώτα, για να έχουμε μια ιδέα για το τι τάξεις μεγέθους συζητάμε, η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2006 ανερχόταν σε 19,000 ΤWh, ενώ στον ίδιο χρόνο, η παραγωγή από ΑΠΕ ανερχόταν στο 2.3% της συνολικής ποσότητας.
(Τ=tera=τρισεκατομμύριο, W σημαίνει Watt και h σημαίνει hours).

Ομοίως, οι διάφορες ενεργειακές πηγές κατά σειρά σπουδαιότητας, δηλαδή ανάλογα με το ποσό της ενέργειας που παράγουν παγκοσμίως, κατ’ έτος, κατατάσσονται ως εξής:

ΒΙΟΜΑΖΑ, συνεισφέρει 239 ΤWh, ενώ έχει δυνατότητες για 23,000 ΤWh
ΑΝΕΜΟΣ, συνεισφέρει 130 ΤWh, ενώ μελλοντικά μπορεί να φτάσει στα 106,000 ΤWh
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, συνεισφέρει 59 ΤWh, ενώ το δυναμικό της είναι στα 138,000 ΤWh
ΗΛΙΑΚΗ, συνεισφέρει μόλις με 4 ΤWh, με δυναμικό στα 43,600 ΤWh.
ΚΥΜΑΤΑ και ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ συνεισφέρουν με 0.5 ΤWh, με απροσδιόριστο ακόμα το μελλοντικό τους δυναμικό.


ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί σχετικά με τις ΑΠΕ είναι κυρίως τεχνολογικό, και σχετίζεται με την μεταβλητή συχνότητα της παραγόμενης ενέργειας και τη συνεπακόλουθη σταθερότητα του δικτύου διανομής. Δηλαδή, το πώς καλύπτεται η ζήτηση σε περιόδους άπνοιας ή νέφωσης, για παράδειγμα, ή το πώς διαχειριζόμαστε την υπερπαραγωγή.

Τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν σχετίζονται με:
1). Την αποθήκευση τής επί πλέον ενέργειας και την απελευθέρωσή της στο δίκτυο όταν η ζήτηση είναι ψηλή ή οι αέρηδες δεν φυσούν αρκετά,

2). Τη σχεδίαση «έξυπνων» ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγεία και κλιματιστικά τα οποία θα μπορούν ανιχνεύοντας τη δυναμικότητα του δικτύου κάθε στιγμή να αποσυνδέονται, ελέγχοντας ταυτόχρονα τη θερμοκρασία, ώστε να μην υποστεί σημαντικές μεταβολές, και

3). Τη σχεδίαση δυναμικών δικτύων διανομής, σε συνεργασία με τις «έξυπνες» ηλεκτρικές συσκευές.

Και στις τρεις κατευθύνσεις γίνεται εντατική έρευνα, και δεν βλέπω το λόγο ώστε να μην αποδώσει σύντομα καρπούς.

Σχετικά με τις αποθηκευτικές μεθόδους θα αναφερθώ εν τάχει σε ειδικού τύπου μπαταρία, όπως από Βανάδιο, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει έως και 2 ΜW και η οποία πρόκειται να λειτουργήσει από του χρόνου στην Ιρλανδία. Άλλη πολλά υποσχόμενη μέθοδος είναι η περίσσεια ηλεκτρικού ρεύματος να χρησιμοποιείται για την συμπίεση αέρα, ο οποίος σε περιόδους χαμηλής παροχής να απελευθερώνεται και να θέτει σε κίνηση τουρμπίνες ηλεκτροπαραγωγής.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπάνω, γιατί το κείμενο θα γίνει αρκετά τεχνικό και θα χαθεί η ουσία.
Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι οι ΑΠΕ κάθε άλλο παρά χαμένη υπόθεση είναι.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ας δούμε τώρα, λιγάκι από πιο κοντά την ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, που είναι και η πιο σημαντική υποψήφια ΑΠΕ και τα τεχνολογικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Πέρα από το γενικό πρόβλημα, της μεταβλητότητας του αέρα, πρέπει επίσης

1) να εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της απόδοσης των ανεμογεννητριών και
2) να επιλύσει προβλήματα σχετικά με την ασφαλή offshore εγκατάστασή τους, για καλύτερη εκμετάλλευση του αέρα.

Κατ’ εξοχήν ανεμοδαρμένες περιοχές με μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ενέργειας αποτελούν τα παράλια της Αγγλίας και της Βαλτικής, τα ανατολικά παράλια της Β. Αμερικής, τα δυτικά παράλια της Αλάσκας και του Καναδά, η Ιαπωνία, το Τέξας και οι νότιες περιοχές της Ν. Αμερικής. Η αύξηση δε, της παραγωγής μπορεί να προέλθει από την επιμήκυνση των πτερύγων των ανεμογεννητριών, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 125 μέτρα εκάστη, διπλασιάζοντας έτσι την τρέχουσα απόδοση από 10 ΜW σε 20 ΜW, όπου Μ=Mega=εκατομμύριο.

Για να πάρουμε μια ιδέα για το πρακτικό αντίκρισμα μιας ανεμογεννήτριας ισχύος 10 MW, θα λέγαμε ότι έχει αρκετή ισχύ για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 1000 μεσαίων νοικοκυριών στην Αμερική, το χρόνο.

Πρωτοπόρος δύναμη στην αιολική ενέργεια είναι η Γερμανία με εγκατεστημένες γύρω στις 19,500 γεννήτριες, οι οποίες παράγουν 22 GW (G=δισεκατομμύριο), δηλαδή το 7% της συνολικής ενέργειας της χώρας. Ακολουθεί η Αμερική, η οποία προβλέπεται να την ξεπεράσει, ενώ όχι πολύ πιο πίσω βρίσκεται η ...Κίνα, η οποία από το 2004 έχει καταφέρει να διπλασιάσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας, ενώ οι προοπτικές είναι για 50 GW έως το 2015, δηλαδή διπλάσια παραγωγή σε σχέση με αυτή που παράγει η Γερμανία σήμερα.

Σήμερα, για ευνόητους λόγους θα σταματήσω εδώ, αφήνοντας στην άκρη τη βιομάζα, τη γεωθερμία, τα κύματα και τα φωτοβολταϊκά, καθώς και το ενεργειακό τοπίο της χώρας μας.
Κάποια από αυτά θα θιχτούν στην επόμενη ανάρτηση.

ΥΓ. Όλες οι πληροφορίες είναι από το ειδικό τεύχος, της 11ης Οκτωβρίου του NewScientist, που είναι αφιερωμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

18 σχόλια:

Matrix είπε...

Καλημέρα, ωραία στοιχεία.

Θα περιμένω και το επόμενο, αυτές τις μέρες διαβάζω το νέο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις ΑΠΕ και το ψάχνω λίγο.

thanx.

Swell είπε...

Bonjour, ένα άλλο θέμα που ειδικά στην Ελλάδα θα πρέπει να λυθεί σχετικά με τις ΑΠΕ, είναι αυτό της ανθρώπινης βλακείας. Να θυμίσω ότι ναυάγησε στη Σέριφο η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων με αρχηγό το Λαζόπουλο.

Ενα άλλο θέμα τώρα. Αν γίνει εφικτό μια ηλεκτρική συσκευή να "αποσυνδέεται" όταν μειώνεται η παροχή ενέργειας, αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Η βαζελίνη για ειδικές χρήσεις πρέπει να είναι πάντοτε στην κατάψυξη. Αν σβήσει το ψυγείο, ακυρώνονται οι χρήσεις. Δημιουργείται έτσι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα.

cynical είπε...

Γεια σου Μatrix. Δεν έχω στοιχεια για την Ελλάδα, για το ποια ειναι η παραγωγή απο ΑΠΕ, το κοστος και σε ποιες περιοχες. Αν έχεις καποιο site αξιοπιστο στειλε μου το link σε παρακαλώ.

cynical είπε...

Γεια σου Σουέλ, Το ιδιο μου ειχαν πει οτι γινοταν και στη Μυτιληνη. Αστεια πράγματα..
Τα ψυγεια ειναι εξυπνα και καταλαβαινουν.

OnWine είπε...

Τι έγινε, βρε Cynical... το γραμμόφωνο κόλλησε στα περιβαλλοντικά?

Εγώ προσωπικά κουράστηκα... ασε που τα δεδομένα είναι ...καταιγιστικά... που να τα διαβάσω!

Υποβάλλω αίτηση (ευπειθώς) αλλαγής δίσκου.

Καληνύχτα σας.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή μου χωρίς να θέλω να μειώσω τη σοβαρότητα της ανάρτησης ούτε να απαξιώσω το χρόνο που αναλώσατε για αυτή και τις μελλοντικές παρεμφερείς αναρτήσεις οφείλω να επισημάνω ότι ο κατάλογος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι πλήρης.

Ξεχάσατε , ΤΑ ΠΙΠΙΝΙΑ που προσφέρουν ανεξάντλητες ποσότητες ενέργειας στους μεσήλικες (και όχι μόνο) είναι ανανεώσιμα αλλά και σε ανανεώνουν.

Όπως όμως και όλες οι άλλες ανανεώσιμες πήγες είναι κοστοβορα σε αντίθεση με το φτηνό χιούμορ μου.

cynical είπε...

Γεια σου Σχολιαστή. Πολλές φορές όταν αρχίζω να ασχολούμαι με ένα θέμα, παρασύρομαι και έχω την τάση να το εξαντλώ (όσο γίνεται). Η δυνατότητα δημοσιοποίησης και εισπραξης κριτικης είναι ενα ισχυρό κίνητρο. Αυτα που γραφω τον τελευταιο καιρο, γραφονται on the fly. Δηλαδή παράγονται όσο διαβάζω. Αυτο συνεβη τωρα με τα κλιματικά, αυριο θα συμβει με κατι αλλο.
Προσωπικά, αισθάνομαι οτι εχω χαρτογραφήσει κάπως τον χώρο, ο οποίος ηταν αρκετα συγκεχυμένος στο μυαλό μου. Αυτο με ικανοποιεί και πιστευω οτι θα μπορω να ανατρεχω σε αυτες τις ταξινομημένες πληροφοριες και στο μελλον και να τις χρησιμοποιω σαν βαση. Και οποιος αλλος θα ενδιαφερθει τωρα ή καποτε.
Το αλλο κουσούρι που εχω, ειναι ότι πριν αρχισω να επιχειρηματολογω, θέλω να εχω στοιχεια. Για να το πούμε λιγο πιο τεχνοκρατικά, επιδιωκω οριοθετηση του φαινομενου με αριθμους και διαγραμματα, έτσι ώστε να γνωρισω το εδαφος και ει δυνατον να μπορώ να αντλω επιχειρηματα για μελλοντικη χρηση.
Μπορεις να τα αγνοήσεις, αν δεν σε ενδιαφερουν αυτη την εποχη. Ειναι θεμιτοτατο. Αλίμονο. Τι να κανω ομως; Με έτρωγε...

Πάντως επειδη μου αρεσει το ξεσκάλισμα, δεχομαι ερευνες και επι παραγγελία. Αν εχεις κατι ενδιαφερον και βαριεσαι, πες μου να το ψαξω...Αληθεια λεω!!

Αντε καλυνηχτα, και θα σκεφτω να παιξω κατι πιο διασκεδαστκό στο προσεχες μελλον.

cynical είπε...

Πολυ αισιοδοξο σε βλεπω ντε Προφουντις, σχετικά με την δυνατοτητα αλλα και την ικανοτητα των μεσηλίκων να χρησιμοποιουν τις εν λογω πηγες ενεργειας. Πολύ φοβάμαι ότι αντι να τις αναλώνεις, υπάρχει αυξημενος κινδυνος αντιθετα να σε αναλώσουν. Ξερεις, ενα overshoot στην ταση μπορει να καψει το μηχανημα....

Ανώνυμος είπε...

Με τρώει η γλώσσα μου αλλά θα την καταπιώ, για να πω μόνο, τα δια ταύτα.

ΑΠΕ είναι όποιας μορφής ενέργειας, η πηγή δεν τελειώνει.
ΑΠΕ Τα πυρηνικά δεν είναι (όπως ο φάντης δεν είναι...ρετσινόλαδο)
Στις ΑΠΕ υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, βαθμού έγχυσης κλπ. Δολίως όμως αναφέρονται τα μέγιστα ζητούμενα από τα ηλ. δίκτυα (π.χ παγκόσμια διασύνδεση, για αποτροπή του τέλειου ..blackout), ώστε οι ΑΠΕ να αδυνατούν να περάσουν το 30%σήμερα. Ξεπερνιέται με ανασχεδιασμό διασυνδεσιμότητας
ΑΠΕ το κόστος είναι (όσο έφτασα στο ψάξιμο μου) 50-60% των ορυκτών καυσίμων, με θεώρηση εξωτερικού κόστους (παραγωγής+απορρύπανσης), χωρίς υπολογισμό του κοινωνικού, άστο. Και το κόστος πέφτει ραγδαία
ΑΠΕ - Σύνθημα: Αν οι κοινωνίες δεν μπουν τώρα, όπως οι Σκανδ κοινότητες χρηματοδοτούνται απ' τα νερά τους, το Πρασ Κεφάλαιο θα τα χάψει όλα μαζί και οι κοινωνίες θα πληρώνουν στον αιώνα, ό,τι έγινε ιστορικά, με τις Τράπεζες.

Links ενημερωτικά:
. www.eletaen.gr [Πρασινοκεφαλαιίζει λίγο, όμως]
.ecology-salonika.org [Υπάρχει Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ - θέλει συντήρηση, σε 2-3 μέρες θα γίνει]
Όλα τα άλλα επιστημονικά κλπ είναι του Πράσινου Κεφάλαιου και χρειάζονται μόνο για στατιστικές

Ένα post που άρεσε: http://ecology-salonika.org/lib/?p=346

Oφείλω μια λίστα links. Προσεχώς

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: Τίτλοι σύγχρονου ποιοτικού Ελληνικού Τραγουδιού / Και ξένοι, άμα λάχει

Ανορθόδοξος είπε...

Καλημέρα κυνική!
Δυστυχώς, στην Ελλάδα αν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα, εκτός από την αιολική, την ηλιακή, γεωθερμική και ηδροηλεκτρική, από την άλλη έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών στην Ε.Ε.

Εδώ χρησιμοποιούν φωτοστοιχεία σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης με... σαφώς λιγότερο ήλιο από εμάς!

cynical είπε...

Καλημέρα @cirut. Οπως λες το κοστος των ΑΠΕ ολο και κατεβαινει. Και αυτη ειναι και η δικη μου αισθηση αλλά ειναι και λογικο να συμβαινει ετσι.

Αν δεν γινουν μεγαλες επενδυσεις, το εναλλακτικο μοντελο ειναι η χρηματοδοτηση της εγκαταστασης και λειτουργιας να γινεται σε τοπικο επιπεδο; Ρωταω, διοτι δεν ξερω τους τροπους υλοποιησης.

Εχει την Δευτερα 24/11 στην παλια βουλη στις 11 το πρωι ημεριδα για Συμβατικη/Ανανεωσιμη/Πυρηνικη ενεργεια. Αν εισαι εδω κανε τον κοπο.

Σχετικα με την παραγγελιά! Μου βαζεις δυσκολα. Ακουω λαικά-λαικά, όπως Γαβαλας, Διονυσιου, Αγγελοπουλος, Σακελλαριου, Καζαντζίδης κ.λ.π. Όλοι πεθαμένοι.

cynical είπε...

Γεια σου Ανορθοδοξε. Η Γερμανια πρωτοπορει στα φωτοβολταικα. Γιατι δεν προχωραει στην Ελλαδα, δεν ξερω. Υπαρχουν και τοπικες αντιδρασεις ακομα για αισθητικους λογους. Προτεινω λοιπον στα νηπιαγωγεια αντι να βαζουν τα παιδακια να ζωγραφιζουν panda και πεταλούδες στο μαθημα της οικολογιας, να τα βαζουν να ζωγραφιζουν ανεμογεννητριες, φωτοβολυαικα κ.λ.π. Να δεις πώς θα αλλαξει η αισθητικη τους μετα...
Αλλα πού μυαλό!

Saq είπε...

Γεια σου cynical,
σ' ένα σεμινάριο που έκανα πρόσφατα είδα πόσο ρεύμα μπορούμε να γλυτώσουμε στην Ελλάδα απλά καταργώντας τους θερμοσίφωνες και χρησιμοποιώντας τους ηλιακούς. Βλέπεις, όμως είμαστε ανίκανοι μέχρι και έναν νόμο για ηλιακά σε κάθε πολυκατοικία να βγάλουμε. Η χώρα μας με τον ήλιο και τον αέρα που έχει θα μπορούσε να παράγει ένα μεγάλο ποσοστό της ζήτησης της η/ε.
Πιστεύω ότι αυτό είναι κοντά στο θέμα σου... http://www.youtube.com/watch?v=9J5WqMBbEGY&feature=related

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα,

η χρηματοδότηση ΑΠΕ μπορεί να γίνει με άπειρους τρόπους. Υγιέστεροι:

^ Επιδότηση Κοινοτήτων, από κρατικά κονδύλια - ώστε να αποκτήσουν και έσοδα /Δυστυχώς τα μέρη με 8 m/sec αέρα, τα βούτηξαν επιτήδειοι αλλά Βατοπέδι και οι κοινοτάρχες τα πήραν. Δεν είναι δυνατόν, μέσω λογ ΔΕΗ να επιδοτούνται οι ΑΠΕ και να χαρίζονται στους ημέτερους των 2 κομμάτων, ως πριμ επένδυσης
^ Πρόγραμμα Πράσινων Στεγών με Φ/Β, που κάνει το Λονδίνο κλπ κλπ

Είμαι υπέρ της διασποράς των ΑΠΕ για δύο λόγους:

1. Επειδή ωφελείται πολύς κόσμος και οικονομικά
2. Επειδή αποχτιέται οικολ συνείδηση, όταν ξέρεις, πόσο δύσκολα "μαζεύεις" ενέργεια και ενθαρρύνεται το άλλο σπουδαίο σκέλος, η εξοικονόμηση και ο ορισμός αναγκών.
3. Δεν υπάρχει Black out. Αποσυνδέομαι, όταν η ΔΕΗ έχει πρόβλημα, και τραβώ τα δικά μου
4. Όσο για τους θεσμικούς, θα τους έστελνα στα δύσκολα, θαλάσσια πάρκα κλπ
5. Και ..ποτέ πάρκα στα νησιά, εκτός αν το ψηφίσουν οι ίδιοι και σε αφανή σημεία. In that case, τζάμπα ρεύμα στο λαό, αφού έτσι κι αλλιώς το κόστος KWh στην Κάσο είναι 1,5 €/KWh (πετρέλαιο τώρα) κι ο καταναλωτής πληρώνει ο,1 όσο κι στεριανός, για ισονομία κλπ. Αυτοί τα δώσαν πακέτο στον Κοπ. και οι νησιώτες, μια δεκαετία αργότερα θα πληρώνουν μαλλιοκέφαλα. Τέλος

Υιοθετώ την άποψη @sxoliastis, πρήξαμε τον κόσμο, νομίζω.

cynical είπε...

Καλημέρα Newton. Το είδα το video. Μιλαει για το δυναμικο των ΑΠΕ. Κανεις δεν το αρνειται οτι ειναι τεράστιο.
Το προβλημα είναι τεχνολογικο και οικονομικο ταυτοχρονα. Προσπαθησα να δειξω λίγο ποια ειναι αυτα τα τεχνολογικα προβληματα, που ειναι υπαρκτά, ώστε αν λυθουν το κοστος εκμετάλλευσης θα κατεβει.
Ιδεες υπάρχουν και πειραματικες διαταξεις αλλα για μαζικη παραγωγη νομιζω οτι δεν εχει φτασει ακομα ο χρονος. Πιστευω όμως οτι δεν ειναι μακρια.
Αισιόδοξη;;

cynical είπε...

@cirut, αποκεντρωμενες μονάδες...Καλη ιδεα. Ειδα ότι καποιες κοινοτητες λειτουργουν αυτονομα, μια στην Αυστρια και άλλες δυο καπου αλλου. Δεν θυμαμαι. Αλλα δεν ειναι πολλες. Ισως θα επρεπε να δουμε ποσο εφικτο ειναι για γενικευση.

Ανώνυμος είπε...

Καλή βδομάδα

Πηγή: zapping ΤV

Έδειχνε σε αγροτικές περιοχές USA, μια ανεμογεννήτρια ανά χωριό. Αν αυτή είναι 2 MW, αρκεί πλήρως για 8Χ 250 KVA μετασχηματιστές (συγκριτικά η Σαμοθράκη τραβάει 3 MW, στην καλοκαιρινή αιχμή, με κάπου 15 χωριά + ξενοδ). Κι όταν δε φυσάει καθόλου, 80 μέρες το χρόνο, να πούμε, ε ντέφι να γίνει, πετρέλαιο. Σήμερα που είναι 360 μέρες πετρέλαιο καλύτερα είναι;

Στο μέλλον η αναπλήρωση από άλλη ΑΠΕ. Έτσι αρχίζει η αλφαβήτα.

cynical είπε...

Τελικα @cirut, δεν ειναι και πολύ δυσκολη η αυτονομια. Μπορει καθε δημος να τη χρηματοδοτησει εδω στην Ελλαδα; Καλα μη σε κουραζω, αν αρχισω να ρωταω και για το οικονομικο σκελος.

Ειχα αναφερθει και πριν σε καποιες κοινοτητες χωρια που ειναι αυταρκη ενεργειακα. ο.ε.δ.