Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ (Β.Βιλιάρδος)Αναδημοσιεύουμε απόσπασμα από το άρθρο

του Β.Βιλιάρδου

Πηγή: sofokleous10
9-5-2010

----------------------------------------------------------

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Πολλοί ισχυρίζονται (μεταξύ των οποίων η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία της χώρας, η οποία όμως δεν αποφασίζει ουσιαστικά για το μέλλον της Ελλάδας, αφού η διοίκηση της έχει περιέλθει στο ΔΝΤ) ότι, το κράτος κατέφυγε σε έναν ευρωπαϊκό «μηχανισμό» στήριξής, αφού η Ευρωζώνη συμμετέχει με το 66% των χρημάτων που θα διατεθούν, ενώ ο ΔΝΤ με τα υπόλοιπα – ότι είναι «μειοψηφικό» δηλαδή.


Εν τούτοις, κρίνοντας όπως οφείλουμε εκ του αποτελέσματος, διαπιστώνουμε ότι τα οικονομικά «μέτρα» που επιβλήθηκαν, είναι αυτά που προκρίνονται από τους υπέρμαχους της πολιτικής της προσφοράς – όχι αυτά δηλαδή που στηρίζονται στην αναθέρμανση της ζήτησης για την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού, αλλά τα αντίθετα τους, τα οποία βασίζονται στον περιορισμό της προσφοράς. Ο κύριος όμως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι τοΔΝΤ, με τον πρόεδρο του (S.Kahn) να θεωρεί τον αποπληθωρισμό σαν τη μοναδική εναλλακτική δυνατότητα του περιορισμού του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Επομένως, η Ελλάδα έχει εκ του αποτελέσματος καταφύγει στο ΔΝΤ, αφού ακολουθείται αποκλειστικά το δικό του πρόγραμμα.


Περαιτέρω, σύμφωνα με τον κ. D. Lachman, ο οποίος ήταν μέλος του ΔΝΤ, εάν η Ελλάδα εφαρμόσει επακριβώς τα μέτρα του «Ταμείου», θα οδηγηθεί σε μία τεράστια παγίδα, η οποία συνδυάζει τον αποπληθωρισμό με τη μεγάλη ύφεση (Deflation & Depression) – ενώ δεν πρόκειται ποτέ να εξέλθει από αυτήν. Κατά τη δική μας άποψη τώρα η κατάσταση, στην οποία οδηγούμαστε (εμπεριέχει πολλά μαζί είδη αποπληθωρισμού, κρίνοντας από την προηγούμενη περιγραφή τους), είναι κάτι παραπάνω από τρομακτική, έχοντας ως εξής:


) Μείωση των τιμών για την Ελληνική Βιομηχανία: Στα πλαίσια του περιορισμού της ζήτησης, η Ελληνική βιομηχανία θα υποχρεωθεί να μειώσει τις τιμές πώλησης της, στην προσπάθεια της να εξισορροπήσει την απώλεια τζίρου και μεριδίων αγοράς. Ταυτόχρονα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο λειτουργικό κόστος αφού, αφενός μεν προβλέπεται μία «πληθωριστική» αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της, καθώς επίσης των δαπανών (ΔΕΗ, φόροι κλπ), αφετέρου σταθερό κόστος προσωπικού (οι μειώσεις των αμοιβών αποφασίσθηκαν μόνο για το δημόσιο τομέα), περιορισμός των εξαγωγών (η ανταγωνιστικότητα της θα μειώνεται διαρκώς) και «υπερβάλλουσα» παραγωγική δυναμικότητα – τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολύσεις προσωπικού, οι οποίες στην αρχή, ένεκα των αποζημιώσεων, θα αυξήσουν τουλάχιστον τις ανάγκες ταμειακής ρευστότητας της.


Επί πλέον, θα καταστεί αδύνατον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνισθούν τις ξένες, οι οποίες θα δανείζονται με τα επιτόκια των χωρών τους, θα ενισχύονται (dumping) από τις «αναθερμενόμενες» τοπικές αγορές τους κλπ. Το αποτέλεσμα θα είναι προφανώς η μαζική χρεοκοπία πολλών Ελληνικών επιχειρήσεων – στην καλύτερη περίπτωση, η εξαγορά τους από πολυεθνικές, σε εξευτελιστικές τιμές.


(β) Αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές: Όπως πρόσφατα διαπιστώθηκε, ο πληθωρισμός το Μάρτιο αναρριχήθηκε στο 4,8%, σαν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εμμέσων φόρων από το πρώτο «ΔΝΤ-πακέτο». Το δεύτερο πακέτο υπολογίζεται να συμβάλει σε επί πλέον αυξήσεις της τάξης του 3-5%, οπότε ο πληθωρισμός θα πλησιάσει το 10%. Επομένως, οι όποιες μειώσεις των τιμών εκ μέρους την Ελληνικής βιομηχανίας, θα αμβλύνουν ελάχιστα τα αποτελέσματα του «φορολογικού» πληθωρισμού – πόσο μάλλον αφού τα περισσότερα προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό.


Εκτός αυτού, θα διευρυνθεί το υφιστάμενο «χάσμα» με τη Βόρεια Ευρώπη, για την οποία δεν προβλέπεται σημαντικός πληθωρισμός - ανατιμώντας ουσιαστικά το «Ελληνικό Ευρώ» ακόμη περισσότερο (από το σημερινό 25%, σε σχέση με τη Γερμανία, στο 35%). Το γεγονός αυτό θα εκμηδενίσει πλέον τις εξαγωγές μας, αναγκάζοντας μας σε πλήρη εξάρτηση από τις εισαγωγές.


(γ) Μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών: Οι εργαζόμενοι, ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με πρωτοφανείς ονομαστικές μειώσεις των αμοιβών τους της τάξης του 20-30% (προηγούνται μεν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά σύντομα θα ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας), καθώς επίσης με αυξήσεις άνω του 10% των τιμών των πάσης φύσεως εμπορευμάτων και υπηρεσιών (βενζίνη, τρόφιμα, ΔΕΗ κλπ), θα οδηγηθούν «εν ριπή οφθαλμού» σε μία απώλεια της αγοραστικής τους δύναμης, η οποία θα ξεπεράσει ακόμη και το 40% - μία πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Το γεγονός αυτό και μόνο θα καταστρέψει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ολόκληρη τη μεσαία Ελληνική αστική τάξη - η οποία θα «συντροφεύσει» τη χαμηλότερη, στην πλήρη εξαθλίωση.


(δ) Μεγιστοποίηση της ανεργίας: Επειδή η ζήτηση θα μειωθεί δραματικά, ενώ τα μέτρα είναι αδύνατον να αποδώσουν τα προσδοκώμενα έσοδα (η μεγάλη φορολόγηση, ιδίως ο υπερβολικός ΦΠΑ, οδηγούν αξιωματικά στα αντίθετα αποτελέσματα), οπότε θα επιβληθούν νέα, κατά πολύ δυσμενέστερα, από τους «ΔΝΤ-εισβολείς», προβλέπεται η απόλυση τουλάχιστον 100.000 εργαζομένων από το δημόσιο τομέα, ταυτόχρονα με τη «γεωμετρική» αύξηση των απολύσεων από τον ιδιωτικό – για λόγους που έχουμε ήδη περιγράψει στο κείμενο μας.


Εάν σε όλα αυτά συμπεριλάβουμε τη χαμηλή παραγωγική ικανότητα των Ελλήνων εργαζομένων (άρθρο μας:ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η τεράστια κρυφή ανεργία, ενσωματωμένη στο κόστος εργασίας της χώρας μας, οφείλει να καταπολεμηθεί άμεσα, εάν θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα 3/12/2009), η «υποθάλπουσα» ανεργία θα αναδυθεί απότομα στην επιφάνεια – εκτοξεύοντας τους ανέργους σε αστρονομικά επίπεδα (κατά πολύ υψηλότερα του 25%).


(ε) Ολοκληρωτική αποβιομηχανοποίηση της χώρας: Χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, εισερχόμενη η χώρα στον καθοδικό σπειροειδή κύκλο της ύφεσης, ο οποίος είναι προφανώς αυτοενισχυόμενος (το ένα δηλαδή φέρνει το άλλο και ξανά από την αρχή), θα απολέσει σχεδόν το σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιου πλούτου της. Ήδη οι τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών εταιρειών έχουν καταποντισθεί, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να αγοράσει όλες σχεδόν τις Ελληνικές τράπεζες, με λιγότερα από 20 δις €.


(στ) Κατάρρευση της αγοράς ακινήτων: Παρά το ότι η χώρα μας δεν επρόκειτο να βρεθεί αντιμέτωπη με υπερβολικά μεγάλη κρίση στο συγκεκριμένο κλάδο (άρθρο μας: ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τη χώρα μας, αφού η ενδεχόμενη έκρηξη μίας πιθανής «φούσκας» στις τιμές των ακινήτων, μπορεί να παραλύσει το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας καταλυτικά τόσο την πραγματική οικονομία, όσο και τη χρηματοπιστωτική αγορά 14/12/2009), όπως η Ισπανία, είναι πλέον κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα συμβεί. Η αιτία είναι προφανώς όλα όσα έχουμε αναφέρει, τα οποία θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε μαζικές πωλήσεις, όπως συνήθως συμβαίνει – οπότε οι τιμές θα μειωθούν σε επίπεδα αδιανόητα για το σήμερα.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το μέλλον της Ελλάδας, μέσα από τα απίστευτα «μέτρα» που έχουν ληφθεί (χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε καθόλου τις εξειδικευμένες ΔΝΤ μεθόδους – άρθρο μας: Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ: Οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην «παρακμή», η είσοδος του ΔΝΤ, η εφαρμογή του «διαρθρωτικού» προγράμματος του συνδίκου, τα αποτελέσματα του, καθώς επίσης τα διδάγματα για την Ευρώπη και την Ελλάδα 9/4/2010), είναι δυστυχώς προδιαγεγραμμένο - ενώ υπάρχουν αρκετά άλλα «δυσάρεστα», σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας (τουρισμός, γεωργία, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ), τα οποία δεν αναλύσαμε καθόλου.


Ολοκληρώνοντας, όπως φαίνεται από τον σημερινό τρόπο που επιλέχθηκε ερήμην των Πολιτών της χώρας, η Ελλάδα καταδικάζεται, χωρίς κανένα αντικειμενικό λόγο, στη πτώχευση – δια της μεθόδου της αυτοκτονίας (άρθρο μας: Ο ΤΥΦΛΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Οι «επιλογές» του Διεθνούς νομισματικού ταμείου, της Πτώχευσης ή της Εξόδου από το χώρο του Ευρώ, η «δυτική» υπερχρέωση, ο πληθωρισμός, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τα τελικά συμπεράσματα μας 16/4/2010).Πριν ακόμη οδηγηθεί στη χρεοκοπία (όπως έχουνε τονίσει χωρίς κανένα λόγο, αφού τόσο το δημόσιο χρέος, όσο και τα ελλείμματα της είναι ακόμη διαχειρίσιμα μεγέθη - από ικανές βέβαια κυβερνήσεις), φαίνεται ότι θα προηγηθεί η «απόσυρση» της από την παγκόσμια οικονομία, με άμεσο στόχο


(α) να αποφευχθούν οι συνέπειες «τύπου» Lehman Brothers - τις οποίες εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε, «συνεπικουρούμενοι» από την ανύπαρκτη ηγεσία της Ευρωζώνης, καθώς επίσης από τις οικονομικές συγκυρίες


(β) να μην εισπράξουν τα τεράστια ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) οι κερδοσκόποι – ποσά που αδυνατεί να εξοφλήσει το «σύστημα», καθώς επίσης


(γ) να πραγματοποιηθεί η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τους ιδιώτες, στο δημόσιο - αφού ο ιδιωτικός τομέας της χώρας μας είναι παγκοσμίως ο περισσότερο υγιής.


Βασίλης Βιλιάρδος (copyright)

Αθήνα, 09. Μαΐου 2010

viliardos@kbanalysis.com

Ο κ. Β. Βιλιάρδος είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου


29 σχόλια:

Elva είπε...

Γραφε, γραφε και εσυ και ..δημοσιευε φιλη cynical ;)

Oυτε τον D. Lachman, ουτε τον H. Flassbeck ακουνε...Τελικα τι και ποιους διαβαζουν;Σαν να μου φαινεται οτι μονο εμεις στρωνομαστε στο διαβασμα, αυτοι εχουν χαραξει μια πορεια και οπου βγει.... :(

cynical είπε...

Elva καλημερα,

σήμερα είμαστε στο ...αναδημοσίευε!

Πάντως πώς έγινε και τα spreads πήγαν από το 1,30 στις 30 σεπτ στο 10 σημερα, καποιοι στην κυβερνηση πρεπει να ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ!


Δειτε εδω την πορεια των spreads
ανα μερα, ανα μηνα, ανα εξαμηνο, ανα χρονο. Χρησιμοποιειστε την toolbar επανω.

http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=.GRK:IND

Ανώνυμος είπε...

Το παρασκήνιο της Ελληνικής κρίσης

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

http://grbloopers.blogspot.com/2010/05/blog-post_09.html

...............

Τότε αποφασίστηκε να εκβιαστεί η γερμανική κυβέρνηση, ώστε σύντομα η ΕΕ να περάσει σε μια μορφή οικονομικής διακυβέρνησης, που θα εξανάγκαζε τις γερμανικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ ώστε να υπάρξουν συντονισμένες πιέσεις προς το Πεκίνο, είτε προς την κατεύθυνση της ανατίμησης του γουάν, είτε μέσω του περιορισμού των εισαγωγών στην ΕΕ. Το τελευταίο θα υποχρέωνε την κυβέρνηση της PRC να στρέψει την παραγωγή της στην εσωτερική της αγορά, να αυξηθεί η κατανάλωση, να αυξηθούν οι τιμές και να περάσει η Κίνα στο δυτικό σύστημα, με αποτέλεσμα στο τέλος να ανατιμήσει το νόμισμα της και να χάσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέχρι τότε τόσο οι Γερμανοί, όσο και οι Γάλλοι προτιμούσαν να διατηρούν αυτόνομες σχέσεις με την Κίνα και προς το παρόν δεν είχαν πρόβλημα με τη χαμηλή ισοτιμία του γουάν, ίσα-ίσα την έβλεπαν θετικά στη συγκυρία, στο βαθμό που πίεζε την αμερικανική αγορά σε μη ανταγωνιστικά με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες προϊόντα.

Τότε αποφασίστηκε να εξαναγκαστούν οι Γερμανοί να αλλάξουν μυαλά, μέσω του πιο αδύνατου κρίκου της ευρωζώνης: την Ελλάδα. Τότε ήταν που ήρθαν σε επαφή με Έλληνες πολιτικούς (ελάχιστους αλλά και από τα δύο κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και δυο - τρεις άλλους παράγοντες, ώστε η Ελλάδα να κάνει εκλογές αμέσως, να αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου και τότε να ξεκινήσει το παιχνίδι με αμερικανικούς οίκους που είχαν συνεργασθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις και ξέρανε πρόσωπα και πράγματα και θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν τα ελληνικά ομόλογα με αποτέλεσμα να πληγεί σοβαρά η ευρωζώνη και φυσικά η Γερμανία (πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά).

Σε εκείνη τη φάση στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Ρώσοι που θα έβλεπαν θετικά μια economic governance στην ΕΕ, ώστε να πάψουν να διαπραγματεύονται με επιμέρους κράτη για τα ενεργειακά. Η Μέρκελ ενημερώνεται από σημαντικό παράγοντα της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας για τις προθέσεις των Αμερικανών και ζητεί χρόνο για να δει τι θα κάνει. Χρόνος δεν της δίνεται, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός παίρνει φόρα και δυναμιτίζει το σύστημα με δηλώσεις που νομιμοποιούν τους περίφημους οίκους αξιολόγησης να δημιουργήσουν συνθήκες κερδοσκοπίας με τα ελληνικά ομόλογα.
..........

cynical είπε...

Aνωνυμε

εμεινα άναυδη, και με αυτο και με τα υπολοιπα άρθρα του blog.

Ειναι αληθεια , οτι οι κινησεις του Πρωθυπουργου ολο αυτο το διαστημα δεν μπορουν να ερμηνευθουν με μονη την ανικανοτητα του.

Alexandros είπε...

"Τότε ήταν που ήρθαν σε επαφή με Έλληνες πολιτικούς (ελάχιστους αλλά και από τα δύο κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και δυο - τρεις άλλους παράγοντες, ώστε η Ελλάδα να κάνει εκλογές αμέσως, να αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου και τότε να ξεκινήσει το παιχνίδι με αμερικανικούς οίκους που είχαν συνεργασθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις και ξέρανε πρόσωπα και πράγματα και θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν τα ελληνικά ομόλογα με αποτέλεσμα να πληγεί σοβαρά η ευρωζώνη και φυσικά η Γερμανία (πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά)."
--------------------------------
Αυτό που διαβάσα εδώ, συμφωνεί απόλυτα με την προεκλογική περίοδο που ζήσαμε. Δεν έχω δει ποτέ σε περίοδο εκλογών να εξαγγέλονται περικοπές μισθών και λιτότητα. Πολιτική αυτοκτονία μιλάμε! Σαν να έγινε παράδοση-παραλαβή. Από ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ.

symastev είπε...

Πολύ διαφωτιστικό άρθρο…

Στέργιος είπε...

Πολύ διαφωτιστικό άρθρο.

Και οι παρατηρήσεις του Ανώνυμου με το απόσπασμα.. Μόνο που κάποιοι εδώ θα ξέρουν ότι είχαν διαρρεύσει αυτές οι πληροφορίες από Ιούνη – Ιούλη, τότε τις έμαθα κι εγώ και προσπαθούσα να δω αν είναι συνομωσιολογικό σενάριο. Στους βασικούς παράγοντες που «σκούπισαν» τον Καραμανλή από τον Απρίλη – Μάη του ΄09, φέρονταν μέλη του ΣΕΒ… τότε λοιπόν αναβλήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές για Οκτώβρη αντί Ιούνη γιατί δεν έβγαινε η αυτοδυναμία που ήθελαν.

Είδατε από τον Μάιο του ‘09 κανένα κανάλι να στέφεται κατά του ΓΑΠ; Πως ο αφελής που πέφτει από το ποδήλατο κλπ, κλπ έγινε απότομα «σοφός αρχηγός» με υπεύθυνες θέσεις και στιβαρά χέρια; Δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση; Σε 5 μήνες ήταν η λύση του συστήματος που θα νομιμοποίησε όλα τα μέτρα. Τώρα αν αυτό έχει σχέση με τον πόλεμο των αγωγών, την υπονόμευση της Γερμανίας, της ΕΕ, της Ρωσίας και της Κίνας, σαν μεγάλη μπουκιά για το στόμα των ΗΠΑ μου φαίνεται. Εδώ ένα Ιράκ και Αφγανιστάν δεν μπορούν να χωνέψουν… από κάπου θα χάσουν γιατί και οι άλλοι (Κίνα) τους κρατάνε γερά και μπορούν να τους πάνε πάτο…

Κυριάκος είπε...

Από τη wikipedia, τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αρνητισμού (denialism) σε δική μου μετάφραση:

1. Θεωρίες συνωμοσίας. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ.
2. Επιλεκτικές αναφορές. Έχουμε συζητήσει και εδώ τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης (συνδυασμός υψηλού χρέους, μεγάλου ελλείμματος και αρνητικής ανάπτυξης) και την ανεξέλεγκτη δυναμική χρέους που αυτές έχουν δημιουργήσει.
3. Ψεύτικοι ειδικοί. Αν διαβάσεις τα άρθρα του Β.Βιλιάρδου θα καταλάβεις τι εννοώ. Σε ένα απ' αυτά μας λέει πως η λύση στα προβλήματά μας είναι να διπλασιάσουμε την παραγωγικότητά μας (σοβαρά).
4. Μεταβλητοί στόχοι. Είναι προφανές πως ότι και να κάνει η κυβέρνηση δεν θα είναι κανείς ευχαριστημένος. Φορολογεί το κεφάλαιο; σηκώνεται αυτό και φεύγει - αντιαναπτυξιακή πολιτική φωνάζουν όλοι. Δεν το φορολογεί; Μα απ' τους μικρομεσαίους θα τα πάρει; κλπ. κλπ.

Σήμερα συζητούσα με δύο συναδέλφους, ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα της τάξης 100.000 ευρώ το χρόνο οι οποίοι έχουν ανοίξει εταιρείες στην Κύπρο για να μην πληρώνουν φόρους, οι οποίοι έβριζαν την κυβέρνηση για τα άδικα μέτρα της. Πριν μερικές ημέρες μια άλλη συνάδελφος μου έλεγε πως η αδερφή της, ιατρική επισκέπτης, κινδυνεύει αν απολυθεί μαζί με το 50% των συναδέλφων της γιατί η εταιρεία που δουλεύει απαντά με μαζικές απολύσεις και περικοπές bonus εκτός έδρας κλπ. στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων. Λέω να διαδηλώσουμε για να διατηρήσουν και οι ιατρικοί επισκέπτες το εισόδημά τους, καλύτεροι είναι οι εφοριακοί δηλαδή; Να φροντίσει η κυβέρνηση να μη μειωθεί ο τζίρος των φαρμακευτικών, οι συνάδελφοί μας χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν.

Σόρυ παιδιά αλλά έχετε όλα τα συμπτώματα του denialism. Αν ζητάς cynical να λογοδοτήσει ο ΓΑΠ για την άνοδο των spreads προφανώς εννοείς πως αυτός ευθύνεται, δηλαδή κατεύθυνε τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, κερδοσκόπους κλπ. σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον μπορούσε να προβλέψει τις κινήσεις τους με μεγάλη ακρίβεια και φρόντισε με τις πράξεις του να επιτύχει τα αποτελέσματα που ήθελε. Αν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο προφανώς θα πρέπει να είναι ήδη δισεκατομμυριούχος από επενδύσεις στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου.

Για να στο πω κι αλλιώς, αυτό που λες με τα spread είναι κλασσική περίπτωση post hoc ergo propter hoc (κατόπιν αυτού άρα εξαιτίας αυτού). Επειδή η άνοδος των spread ακολούθησε την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ προφανώς τα δύο σχετίζονται, σωστά; Είναι βέβαιο δε πως ο Soros περιμένει τις δηλώσεις του Γιωργάκη για να αποφασίσει αν θα σορτάρει τα ελληνικά CDS. Μη σου πω οτι τον παίρνει και τηλέφωνο.

Η οξύτητα cynical δεν είναι τυχαία, μπορείς πολύ καλύτερα.

cynical είπε...

Kυριακο,

δεν θα ασχοληθω με το τι συνιστουν τα αρθρα του Βιλιαρδου, αν προωθουν θεωριες συνωμοσιας ή τον αρνητισμο. Ειναι φανερο στον καθενα οτι μιλουν απο μονα τους. Αν εχεις δει κανεναν να καταφερνει λεπτομερεστερες και εναργεστερες αναλυσεις, στειλε μου reference.

Ακομα και ετσι, δεν προκειται να υπερασπιστω στα σημεια το συγκεκριμενο σεναριο για την εξελιξη της οικονομιας, ακομα και αν οι συλλογισμοι του ειναι απολυτως λογικοι και τεκμηριομενοι.
Ο λογος ειναι οτι δεν αποτελει παρα ενα σεναριο.

Αυτο ομως που δεν εχω διαλευκανει , διαβαζοντας συνεχως αναλυσεις απο ολο το φασμα του τυπου,

ειναι πώς θα καταφερει να ανακαμψει μια οικονομια η οποια θα δανειστει ενα επι πλεον 1/3 του χρεους,
θα μπει σε υφεση και ενώ βρισκεται ηδη σε πληθωρισμο.

Κανενας, απο τους πλεον ειδικους οικονομολογους δεν εχει πει το αντιθετο.

Στο βαθμο επισης που η παρουσα κυβερνηση φανηκε αναξιοπιστη στους χειρισμους της υποθεσης με τα ψεμματα, τις ανεδαφικες της αισιοδοξιες οταν τα spreads πετουσαν και την απτη καταληξη του ΔΝΤ, πες μου αν υπαρχει καποιος λογος που μπορω να την εμπιστευθω.

Σχετικα με την ανοδο των spreads, δεν θα τα συσχετιζα με την ανοδο του ΓΑΠ στην εξουσια, αν δεν εκανε απο την πρωτη πρωτη μερα κακιστους χειρισμους οι οποιοι διεσυραν τη χωρα οπως την παρουσιαζαν στο χειλος του γκρεμου.

Αλλα, ας κραταμε και μια πισινη. Ο ρολος του ΓΑΠ μπορει να ειναι και πιο περιπλοκος. Εδω ομως αρχιζει η συνομωσιολογια, οποτε σταματω.

Alexandros είπε...

Ρε συ cynical, είπα να μην το αναφέρω, διότι όταν δεν έχεις ειδικότητα σε ένα θέμα καλό είναι να μην λες και πολλά. Και εγώ από οικονομικά δεν είναι και ξεφτέρι. Αλλά αυτό το "Ελληνική Βιομηχανία" που φάνηκε σαν σύντομο ανέκδοτο. Κάτι σαν Πακιστανός τουρίστας, λίγο περίεργα μας τα λέει ο τύπος, ίσως να κάνω και λάθος...

cynical είπε...

Alexandre,

δεν σε καταλαβαινω.

Alexandros είπε...

"Μείωση των τιμών για την Ελληνική Βιομηχανία: Στα πλαίσια του περιορισμού της ζήτησης, η Ελληνική βιομηχανία θα υποχρεωθεί να μειώσει τις τιμές πώλησης της, στην προσπάθεια της να εξισορροπήσει την απώλεια τζίρου και μεριδίων αγοράς."

Δεν σου φαίνεται "κάπως" αυτό; Ποια ελληνική βιομηχανία; Και πιο μερίδιο αγοράς; Μόνο κάτι σοκολάτες φτιάχνουμε, κάτι γιαούρτια, γάλατα και λάδι. Αλλά σου λέω, δεν τα ξέρω καλά και μπορεί να κάνω λάθος..

cynical είπε...

Αλεξανδρε μου "αρεσει" που πας να απαξιωσεις εναν αναλυτη απο μια φραση, η οποια μπορει να ειναι και σωστη και οπως δηλωνεις, δεν εισαι και πολυ σιγουρος.

Η αρθογραφια του Βιλιαρδου ειναι ογκωδης, με συγκροτημενα επιχειρηματα και τεκμηριωμενη.

Ειπαμε κραταμε ενα επιπεδο και στην κριτικη μας!

Alexandros είπε...

Δεν την κατάλαβα την επίθεση σου. Δεν απαξίωσα κανέναν. Μία παρατήρηση έκανα για κάτι που δεν μου κάθησε καλά; Ή μήπως πρέπει να ακούμε Βιλιάρδος και να βαράμε προσοχή. Και αφού δεν σου "αρέσει" το επίπεδο της κριτικής μου να αποχωρήσω από το σχολιασμό να μην με έχεις και πάνω από το κεφάλι σου.
Σε χαιρετώ λοιπόν, έτσι και αλλιώς το μπλογκ έχασε την αμεσότητα του από τότε που έβαλες μετριασμό σχολίων! Ήταν το τελευταίο μου σχόλιο, σου εύχομαι καλή συνέχεια.

cynical είπε...

Συγνωμη Αλεξανδρε,

αλλα ετσι που πετας ενα σχολιο για μια υποθεση που κανει μεσα σ' ενα σεναριο οσο γινεται λεπτομερειακο, δεν φανταζει σαν καλοπροαιρετη κριτικη.

Ο μετριασμος δεν ειναι για αποψεις. Αλλα για λασπες. Ουτε κι εγω τον θελω, αλλα πρεπει να προστατευω και τον εαυτο μου αλλα και τους αλλους σχολιαστες.

Λυπαμαι που αποχωρεις. Ελπιζω να ανθεωρησεις. Εδω εισαι παντα καλοδεχουμενος.

Δυστυχως η κατασταση εχει πολωθει και μαλλον ετσι θα παει για καιρο. Κι εγω αναπολώ τις ηρεμες μερες.

Alexandros είπε...

Δεκτή η συγγνώμη και με συγχωρείς και εμένα. Το κατάλαβα μετά ότι το είπες πάνω στα νεύρα σου. Πάντως Βιομηχανία δεν έχουμε! χαχαχα

cynical είπε...

Τελος καλα, ολα καλά!!

Λοιπον αυτο τον καιρο ψαχνω, ή μαλλον θελω να ψαξω για ενα βιβλιο που να αναφερεται στην αποβιομηχανιση της ελλαδας μετα το ευρω. ή ισως απο '75.

Μ' ενδιαφερει ιδιαιτερα αυτη η ιστορια.

Greek Rider είπε...

Cynical καλησπέρα. Διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο του Βιλιάρδου (όχι τα υπόλοιπα ή παλαιότερα) και σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί του.

Μάλιστα πολλά από αυτά που λέει είναι ό,τι έλεγα και εγώ κατά διαστήματα αλλά και σε σχόλια που έχουμε ανταλλάξει σε σχέση με το θέμα αυτό.

Με λίγα λόγια περιγράφει το αυτονόητο αδιέξοδο που βρισκόμαστε καθώς και τον πάτο που θα χτυπήσουμε σε λίγο καιρό.

Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν "στοιχεία" και "αποδείξεις". Βάσει του πώς λειτουργεί η οικονομία κάνουμε όλοι προβλέψεις. Για παράδειγμα όταν μειώνονται τόσο πολύ οι δημόσιες δαπάνες δεν χρειάζεσαι ούτε τον ακριβή πολλαπλασιαστή της οικονομίας, ούτε άλλες περίπλοκες οικονομετρικές εξισώσεις για να καταλάβεις ότι το ΑΕΠ θα πέσει ραγδαία.
Τώρα πόσο και έως πότε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τους οποίους συζητάμε.

Εγώ λοιπόν συμφωνώ με όσα λέει χωρίς όμως να βλέπω "θετικές" εναλλακτικές λύσεις. Το ΔΝΤ είναι η συνταγή της αποτυχίας αλλά και χωρίς αυτό πάλι στην αποτυχία-χρεωκοπία θα ήμασταν...

Και την τυπική χρεωκοπία ασφαλώς δεν την γλιτώνουμε.

Ας ελπίσουμε μόνο να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε η Β.Κορέα της Ευρώπης, γιατί προς τα εκεί πάμε.

Στα άλλα που αναφέρονται από τους grbloopers (διάβασα στα γρήγορα) δεν έχω να πω κάτι και δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με αυτή την λογική. Έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ εύκολο στα οικονομικά, για όσους δεν έχουν μια εμπειρία, να χάσουν την γραμμή μεταξύ πραγματικότητας-συνωμοσίας.

cynical είπε...

Καλησπέρα Rider,

τα ίδια έλεγε πάνω κάτω και ο Βαρουφάκης που ανεβασαμε σημερα στο youpay... Οσους εχω διαβασει το ιδιο σεναριο ακολουθουν με μικροαλλαγες. Σε γενικες γραμμες, δεν διαβασα κανεναν που να λεει οτι θα παμε καλυτερα.

Πιστευω οτι τα πραγματα θα ξεκαθαρισουν σε λιγους μηνες. και οτι θα γινουν ανακαταταξεις απο το ΔΝΤ. Εξαρταται και απο τους συσχετισμους δυναμεων στην κοινωνια. Αλλα μεχρι τα χριστουγεννα θα εχουν παιχτει πολλα.

Διαβασα κι εγω αλλα αρθρα απο το εν λογω blog. Ειναι αληθεια οτι ανοιξα τα ματια ορθανοιχτα. Τι να πιστεψεις και τι ν' αφησεις. Η επιθεση παντως στο ευρω δια μεσου της Ελλαδας μοιαζει να ειναι πραγματικη. Παρα ειχε γινει ισχυρο.

Οχι οτι δεν παιζονται και γεωπολιτικα παιχνιδια. Απλα δεν μπορω να εκτιμησω το βαρος τους στην δεδομενη κατασταση.

Αλλά ποιος μπορουσε να δεχτει οτι η εισβολη στο Ιρακ βασιστηκε σε ενα ψεμμα;

Δεν ειναι ανατριχιαστικο τι μπορουνε να κανουν;

Greek Rider είπε...

Στην οικονομία ναι μεν ξορκίζουμε την συνωμοσία αλλά παράλληλα - και εδώ συμφωνώ- το παιχνίδι είναι στημένο από την αρχή.

Οι όροι του οικονομικού παιχνιδιού είναι: κορώνα χάνεις, γράμματα κερδίζω (κατά την μαρξιστική έννοια), οπότε δεν χρειάζονται άλλες μεθοδεύσεις πέρα από αυτό...

Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας που είναι χαμηλή. Εδώ υπάρχει ένα λογοπαίγνιο γιατί η δήθεν "αστοχία" της εργασίας (που παρόλες τις ώρες εργασίας δεν παράγει το αποτέλεσμα που πρέπει) δεν οφείλεται σε κάποια μεταφυσική τεμπελιά των ανθρώπων αλλά σε εταιρικές και δημόσιες οργανωτικές αδυναμίες.

cynical είπε...

Rider ακουγα τον Λαπαβιτσα που ελεγε οτι η παραγωγικοτητα στην ελλαδα αυξηθηκε πιο γρηγορα απο οτι στη Γερμανια.

Πιστευω οτι ολους αυτους τους δεικτες μαζι και με την ανταγωνιστικοτητα θα πρεπει να τους κοιταξουμε ξανα με το μικροσκοπιο. Η μικρη ανταγωνιστικοτητα για παραδειγμα διαβασα οτι οφειλεται στο ισχυρο ευρω, πολυ παραπανω απο την παραγωγικοτητα.

Greek Rider είπε...

Cynical ναι αυτό είναι σωστό. Αλλά επίσης νομίζω ότι η οργάνωση της παραγωγής και των εργασιών στην Ελλάδα είναι άθλια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Κώστας.Κ είπε...

Διακρίνω αρκετά σωστά αλλά και αρκετά λάθος πράγματα στο άρθρο αυτό. Δεν διάβασα τις παραπομπές σε προηγούμενα άρθρα του συγγραφέα, αλλά νομίζω πως απουσιάζει η ελάχιστη δυνατή τεκμηρίωση ορισμένων επιχειρημάτων που προβάλλονται. Είναι δυνατόν κανείς για να διαπιστώσει το στέρεο μιας άποψης να είναι υποχρεωμένος να διαβάσει άλλα 4 άρθρα του ίδιου συγγραφέα ; Αυτό και μόνον σαν μέθοδος μου είναι απεχθής. Συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα κάνω αύριο γιατί η ώρα δεν το επιτρέπει. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Ανώνυμος είπε...

Cynical, προφανώς δεν θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Κανείς δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αλλά τα 20 δις ευρώ που είναι το έλλειμμα (δίχως τόκους και χρεολύσια) ποιος θα το πληρώσει και πώς;

Το άρθρο λέει ανοησίες. Πώς είναι δυνατό να διατηρηθεί πληθωρισμός 10% όταν η αγοραστική δύναμη μειώνεται 40% και η ανεργία φτάνει το 25%; Μόνο αν τυπώνεις πληθωριστικό χρήμα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο (αυτό είχε συμβεί τη δεκαετία του 70 όπου εμφανίστηκε το φαινόμενο, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αύξησε τις τιμές των αγαθών και επιβράδυνε τις οικονομίες και οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν αυξάνοντας την προσφορά χρήματος). Αν βγούμε απ' το ευρώ δεν είναι απίθανο το σενάριο εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια όπου θα ακριβύνουν τα πάντα καθώς θα υποτιμηθεί το νόμισμα ενώ η τράπεζα της ελλάδας θα πρέπει να τυπώσει πολλά δις για να κλείσει το έλλειμμα.

Επίσης ο συγγραφέας αποφάσισε, κόντρα σε όλους του επενδυτές του κόσμου που παίζουν τη χρεοκοπία στανταράκι, πως το χρέος και το έλλειμμα είναι διαχειρίσιμα ταυτόχρονα μάλιστα με την τόνωση της ζήτησης. Φαντάζομαι με τα λεφτά που πρόσφερε εκείνο το fund με την επιστολή του και δεν τα πήρε ο Παπανδρέου.

Κυριάκος

Κώστας.Κ είπε...

Κάθησα και διάβασα όλο το άρθρο του ΒΒ για να έχω πλήρη εικόνα και η αλήθεια είναι ότι διαφωνώ σε πολλά σημεία όπως πχ την αντίληψη για τον χαρακτήρα της οικονομικής κρίσης (μεγάλες επιχειρήσεις, μεγιστοποίηση εσόδων μέσω φοροαποφυγής, διαφθορά, κρίση κρατικών χρεών), την πολιτική εξόδου που προκρίνει (εκτύπωση χρήματος, πληθωρισμός) για την Ευρώπη, αλλά και την εκτίμησή του ότι το πρόβλημα δανεισμού της Ελλάδας το δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση με τους άστοχους χειρισμούς της.
Για να μην πάει μακριά η βαλίτσα θα περιοριστώ στο ανηρτημένο εδώ απόσπασμα της εδώ ακολουθούμενης όπως λέγει 'θανατηφόρας συνταγής' , δηλαδή του αποπληθωρισμού των εισοδημάτων και του 'φορολογικού' πληθωρισμού.
Βεβαίως, θα ήταν σωστότερο, ακόμη και με τους ορισμούς που ο ίδιος δίνει στο ευρύτερο κείμενό του, να μιλά για αποπληθωρισμό περιουσιακών στοιχείων και μείωση αποδοχών, αφού οι τιμές καταναλωτή συνεχίζουν να αυξάνουν.
Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες.
Το ζήτημα είναι ότι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Κυριάκος, δεν του βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις 20-30% μείωση ονομαστικών αμοιβών και ο πληθωρισμός να αυξάνει 10% (από 4,8% σήμερα μετά την πρώτη δόση μέτρων αύξησης ΦΠΑ και έμμεσων φόρων). Ούτε οι εκτιμήσεις σαν νούμερα στέκουν. Σταθμίζοντας τα μέτρα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους με αυτά που καλύπτουν τον ιδιωτικό τομέα θα είμασταν κοντύτερα στην πραγματικότητα αν μιλάγαμε για 15-20% μείωση αμοιβών (μαζί με επιδόματα) και αύξηση του πληθωρισμού σε 6,5-7%. Δηλαδή, για μία μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών κατά 23-24% αντί του 40% που εκτιμά για φέτος ο ΒΒ.
Εξάλλου, από πουθενά δεν προκύπτει οτι οι αυξήσεις τιμών αφορούν 'πάσης φύσεως εμπορεύματα, τρόφιμα ή υπηρεσίες'. Το αναλυτικό δελτίο της στατιστικής υπηρεσίας δείχνει πως το 4,8% οφείλεται μόνον στα καύσιμα-μεταφορές και στη στέγαση. Η τελευταία κατηγορία αφορά τα νοίκια κυρίως, ένδειξη ότι η αγορά ακινήτων - την οποία εσφαλμένα ο ΒΒ δεν θεωρεί φούσκα - έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει για τα καλά (το 2009 ήταν το πρώτο έτος που μειώθηκαν οι τιμές) με συνέπεια η ζήτηση να στρέφεται σε ενοικιάσεις αντί αγορών κατοικιών (βλ απόθεμα 200.000 κατοικιών)..
Με άλλα λόγια η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων είχε ήδη ξεκινήσει πριν τα μέτρα και απλά τώρα εντείνεται.
(βλ συνέχεια παρακάτω)

Κώστας.Κ είπε...

Από εκεί και πέρα, όταν περιγράφουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις (αύξηση τιμών, μείωση αμοιβών) καλό είναι να εκτιμούμε και την προοπτική ποιά από τις δύο θα υπερισχύσει. Χρεοκοπημένη οικονομία εντός ευρώ με άνοδο πληθωρισμού διαχρονικά δεν γίνεται. Και επειδή ο ΒΒ δεν αναφέρει πουθενά έξοδο από το ευρώ, η προοπτική είναι να υπερισχύσει η μείωση των αμοιβών παρασύροντας και τις τιμές προς τα κάτω σε δεύτερο τουλάχιστον χρόνο.
Πλησιάζοντας στην ουσία της διαφοράς μου με τον ΒΒ να σημειώσω πως είναι λάθος η άποψη που εκφράζεται ότι η Ελλάδα μόνη της κατέφυγε στο ΔΝΤ και ότι η σημερινή πολιτική φέρει αποκλειστικά την σφραγίδα του. Μπορώ να σας παραθέσω πάνω από 10 δηλώσεις ευρωπαίων επισήμων που όχι μόνον θέλανε τη συμμετοχή του ΔΝΤ (παρά τις αρχικές διακηρύξεις ανεξαρτησίας της ΕΕ) αλλά και ασπάζονται πλήρως την υπαγορευόμενη στην κυβέρνηση πολιτική. Έχει δίκιο ο ΒΒ ότι η πολιτική αυτή είναι καταστροφική, σφάλλει όμως όταν θεωρεί ότι η πολιτική αυτή είναι που οδηγεί την Ελλάδα στην πτώχευση. Η Ελλάδα έχει ήδη πτωχεύσει και κάθε χώρα που δεν μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις για τα απολύτως αναγκαία πρέπει να θεωρείται χρεοκοπημένη. Ναι, η κυβέρνηση έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο στον χειρισμό της κρίσης επισπεύδοντας και επιτείνοντάς την. Όμως δεν προκάλεσε την κρίση δανεισμού όπως ισχυρίζεται ο ΒΒ και η ΝΔ. Αυτά είναι αστειότητες. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει μία κρίση ρευστότητας όπως φαίνεται να πιστεύει ο ΒΒ όταν ισχυρίζεται πως αρκεί να τονωθεί η ζήτηση με εκτύπωση χρήματος από την ΕΚΤ και αύξηση του πληθωρισμού αλά Κρούγκμαν. Αντιμετωπίζει μία πραγματική κρίση χρεών και αφερεγγυότητας την οποία πυροδότησε η ξαφνική αποκάλυψη ότι το δημόσιο έλλειμμα της χώρας ήταν υπερδιπλάσιο του εκτιμώμενου από τη προηγούμενη κυβέρνηση.
Για έναν οικονομολόγο που ασχολείται με τα δημόσια οικονομικά θα έπρεπε να ήταν κατανοητό το ανικειμενικό (εδώ που φθάσαμε) δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας. Το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με νομισματικό πληθωρισμό όπως ευαγγελίζεται ο ΒΒ ασπαζόμενος κλασσικές κεϋνσιανές συνταγές που, αλίμονο, δεν απέδωσαν μέχρι τώρα, όπως δεν απέδωσαν με την Ιαπωνία τη δεκαετία του '90 ή τις ΗΠΑ στον μεσοπόλεμο. Αλλά αντιμετωπίζεται με αναδιαπραγμάτευση και μερική ακύρωση του χρέους στα πλαίσια πάντα του καπιταλισμού. Να υποθέσω ότι τώρα που η ΕΚΤ ακολουθεί πολιτική Fed και η ΕΕ αποφάσισε τη δημιουργία μηχανισμού διάσωσης 750 δισ ευρώ, ο ΒΒ εισακούσθηκε και μπορεί να κοιμάται ευτυχισμένος που η κρίση επιτέλους αντιμετωπίζεται στην ρίζα της ;
Αν ήμουν στη θέση του θα στριφογύρναγα πολύ ανήσυχος στο κρεβάτι για τις προσδοκίες που είχα καλλιεργήσει...

cynical είπε...

Κωστα Κ.

λογω αντικειμενου, δεν μπορω να αντικρουσω, μονο γενικές διευκρινιστικες ερωτησεις μπορω να κανω.

Ποια ειναι η διαφωνια;
1. Πιστευεις (μετα τη συνεντευξη Σαχινιδη) οτι η κυβ, απο πριν εκλεγει ειχε διερευνησει ολες τις εναλλακτικες και οτι το μονο που της εμενε ηταν να συρθει στο ΔΝΤ; Εγω δεν το πιστευω. Φυσικα, καθε λυση αποελει μονοδρομο στα πλαισια μια συγκεκριμενης πολιτικης. Αλλη λυση σημαινει και αλλη πολιτικη.

2. Σε σχεση με ΒΒ, ποια ειναι τα προγνωστικα σου;

β) δεν θα αυξηθουν οι τιμες; (με την αυξηση του ΦΠΑ που ειναι καθολικος θα αυξηθουν και οι τιμες προφανως πανω απο την αυξηση του ΦΠΑ, οπως παντα συμβαινει).

γ) δεν θα μειωθει η αγοραστικη δυναμη των καταναλωτων;
δ) δεν θα αυξηθει η ανεργια;
ε) δεν θα ολοκληρωθει η αποβιομηχανιση;
ζ) δεν θα καταρρευσει η αγορα ακινητων;
Εμενα ολα αυτα μου φαινονται αυτονοητα.
Φυσικα δεν εχω τις γνωσεις να τα ποσοτικοποιησω. αλλα η διαφορα στις προβλεψεις των ανωτερω μεγεθων, μεταξυ εσου και του ΒΒ, ποσο αλαζουν τα συμπεράσματα;

Εμενα την απλη πολιτιδα, με ενδιαφερουν τα trends και οχι ο βαθμος αποκλισης προβλέψεων που κινουνται μαλιστα προς την ιδια κατευθυνση.

Κι εγω σαν δοκιμη οικονομολογος πιστευω οτι οι αμοιβεςκαι στους Ιδ. Υπ. θα μεωθουν αρκετα, κυριως λογω της απορρυθμισης των εργασιακων σχεσεων και της υφεσης. Οι εργοδοτες θα εχουν ολη την ανεση να απολυουν και εξ αυτου να κρατανε τις αμοιβες χαμηλες, μεχρι φυσικα να τους κρεμασουμε με το σχοινι που θα μας πουλησουν!

Σχετικα με του 10+ που θελανε το ΔΝΤ, αν δεν απατωμαι ηταν μετα τη μερα που ο ΓΑΠ εβαλε το πιστολι στο τραπεζι. Σαν να του ελεγαν, μη παιζεις γιωργακη με τεοια πραγματα. Μην παιζεις, γιατι θα καεις!

Για το πως αντιμετωπιζεται το δημοσιονομικο αδιεξοδο Κωστα, περασε σε παρακαλω στο αλλο σαλονι, οπου φιλοξενω σημερα τον Καζακη...

cynical είπε...

Κυριακο
βλεποντας τα νουμερα στην αναρτηση
http://e-cynical.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html

το ελλειμμα θα μπορει να καλυφτει απο τους διαλλειποντες φορους (φοροαπαλλαγη-φοροδιαφυγη και μη αποδοση ΦΠΑ). Απο σπαταλες κλπ.
Και λιγο τυπωμα δεν βλαφτει. Οι κευνσιανοι δεν λενε οτι λιγος πληθωρισμος κανει καλο στην υγεια;

Δεν ειναι δυσκολο να ισοσκελιζεις τους προυπολογισμους αμα εχεις δικο σου νομισμα. Αυτο δεν εκαναν παλια ου ειχαμε χαμηλο χρεος αλλα μεγαλο πληθωρισμο;

Πιστευεις κι εσυ οτι το χρεος δεν ειναι διαχειρισιμο; Και οτι θα αναγκαστουμε να παμε σε αναδιαπραγματευση ή ακομα και εξοδο απο ευρω;

Κώστας.Κ είπε...

Αγαπητή Cynical, η διαφωνία με τον ΒΒ είναι σε ότι αυτός πιστεύει όπως λέγει ότι «η Ελλάδα καταδικάζεται χωρίς κανένα αντικειμενικό λόγο στην πτώχευση» αποδίδοντάς την στην κακή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν αντιλαμβάνεται την κρίση ως ενδογενή στο καπιταλιστικό σύστημα. Το λέει πάλι στο τέλος : «Πριν ακόμη οδηγηθεί στην χρεοκοπία (όπως έχουμε τονίσει χωρίς κανένα λόγο, αφού τόσο το δημόσιο χρέος, όσο και τα ελλείμματα της είναι ακόμη διαχειρίσιμα μεγέθη – από ικανές βέβαια κυβερνήσεις) φαίνεται θα προηγηθεί η ‘απόσυρσή’ της από την παγκόσμια οικονομία». Αφήνω κατά μέρος τις ανοησίες περί ‘απόσυρσης’ και σε ρωτώ : ποια είναι η διαφορά του με τη θέση της ΝΔ ; ο άνθρωπος θεωρεί αντιμετωπίσιμο το χρέος και θεωρεί πως το ζήτημα είναι διαχειριστικό. Ζητά, λοιπόν, ‘αναθέρμανση της ζήτησης’, ‘μετατροπή της ΕΚΤ σε πραγματική τράπεζα που να τυπώνει χρήμα αλά Fed’ και ‘ελεγχόμενο πληθωρισμό με εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα’ που τα βλέπει στο όνειρό του. Καλά πότε θα καταλάβουμε επιτέλους πως με αυτές τις πολιτικές αποφυγής μιας κανονικής κυκλικής κρίσης που εφαρμόστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες οδηγηθήκαμε στη σημερινή υπερβολική και γενικευμένη καπιταλιστική κρίση που δεν επιδέχεται άλλης θεραπείας με κεϋνσιανές ντόπες ; Σε τελευταία ανάλυση μετά την προχθεσινή στροφή της ΕΚΤ και τη μετατροπή της σε ‘πραγματική τράπεζα’ οι ευχές του ΒΒ ευοδώθηκαν και σύντομα θα δούμε τη σωτηρία του πληθωρισμού να μας λύνει τα χέρια. Λυπάμαι, αλλά η ανάλυσή του είναι για τα μπάζα. Αν η εκτύπωση χρήματος ήταν η θεραπεία για τις κρίσεις, τότε ο καπιταλισμός θα είχε λύσει οριστικά το πρόβλημα από την εποχή του Γουτεμβέργιου..