Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Ο Δρόμος του Νερού και το Παλαιστινιακό Πρόβλημα

Ενώ τα μάτια όλων, ή έστω των περισσοτέρων είναι στραμμένα στο πετρέλαιο, σαν μια από τις κυρίαρχες συνιστώσες της Αραβο-Ισραηλινής διένεξης, η υπερσυγκέντρωση αυτή του βλέμματος πιθανόν να εμποδίζει να φανεί ότι κάτι απλούστερο από το πετρέλαιο, ίσως για παράδειγμα το νερό, θα μπορούσε να παίζει ακόμα σπουδαιότερο και ζωτικότερο ρόλο. Είναι όμως στην πραγματικότητα έτσι;

Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία για να αντιληφθεί κανείς ότι όχι μόνο στη διαφιλονικούμενη περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη ζώνη, που περιλαμβάνει το Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία το νερό λόγω γεωλογικών και κλιματολογικών συνθηκών είναι αγαθό σε σπάνη, και ότι επί πλέον χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα σπανιότερο εξ αιτίας της πληθυσμιακής αύξησης, της υπερεκμετάλλευσης και της αυξανόμενης μόλυνσης των υδάτινων πόρων. Για να έχουμε μια ιδέα της κατάστασης δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το 80-85% της Ιορδανίας θεωρείται άνυδρη περιοχή, καθώς επίσης το 50-65% της Συρίας και το 60% του Ισραήλ.

Στην παρούσα ανάρτηση, για λόγους οικονομίας χώρου θα παραμείνουμε εντός της περιοχής του Ισραήλ και των κατεχομένων παλαιστινιακών εδαφών μόνο, και θα προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά κατά πόσον το πρόβλημα νερό για το Ισραήλ είναι όντως σημαντικό, αν όχι το κυρίαρχο. Διάφοροι υπολογισμοί παροχής και κατανάλωσης νερού δείχνουν ότι η περιοχή είναι όντως σε κρίση, εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, με την παροχή μόλις και μετά βίας να μπορεί να καλύψει τη συνολική ζήτηση. Για το λόγο αυτό θα εξετάσουμε:

1. Τους βασικούς υδροφορείς (aquifers) της περιοχής και την χωρητικότητα καθ’ ενός εξ αυτών,

2. Το ποσοστό του νερού που βρίσκεται εντός του κράτους του Ισραήλ και εντός των κατεχομένων παλαιστινιακών εδαφών,

3. Την κατανάλωση νερού των Ισραηλινών και Παλαιστινίων αντιστοίχως, και


4. Την τελική σούμα, η οποία ελπίζουμε να μας διαφωτίσει για το κατά πόσον το πρόβλημα του νερού αποτελεί σημαντικό ή όχι όρο της διένεξης.

Για να έχουμε όμως μια καλύτερη εικόνα του διακυβεύματος, που είναι οι βασικοί υπόγειοι υδάτινοι δρόμοι, χρειαζόμαστε επειγόντως έναν υδρολογικό χάρτη της περιοχής.


Στην παραπάνω εικόνα, η κόκκινη γραμμή βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του κράτους του Ισραήλ και αποτελεί τον κύριο αγωγό νερού που προέρχεται από τη θάλασσα της Γαλιλαίας στο βορρά. Το Ισραήλ υδρεύεται επίσης και από ένα κύριο παράκτιο υδροφορέα (Coastal Aquifer) πλησίον της Μεσογείου, καθώς επίσης και από δευτερεύοντα υπόγεια ύδατα, τα οποία σημειώνονται στο χάρτη με μπλε βέλη.

Η διακεκομμένη μπλε γραμμή αναπαριστά την διαχωριστική γραμμή, (Mountain Aquifer), που μοιάζει με το γράμμα Υ, ανάμεσα στον βόρειο, ανατολικό και δυτικό υδροφορέα, οι οποίοι βρίσκονται εντός της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Άπό αυτούς, ο βόρειος και ο δυτικός υδροφορέας παρέχουν νερό καλής ποιότητας σε αντίθεση με τον ανατολικό.

Σχετικά τώρα, με τον βόρειο και ανατολικό υδροφορέα, τόσο η λεκάνη συσσώρευσης, όσο και η λεκάνη αποθήκευσης των υδάτων βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της Δυτικής Όχθης. Παρά ταύτα το Ισραήλ αντλεί για δική του χρήση το 70% του βόρειου υδροφορέα ενώ το 37% του ανατολικού καταναλώνεται κυρίως από τους ισραηλινούς έποικους.

Το πρόβλημα είναι με τον δυτικό, υπό την έννοια ότι ενώ ο υδροφορέας βρίσκεται εντός των κατεχομένων εδαφών, η λεκάνη αποθήκευσης του νερού βρίσκεται εντός του ισραηλινού εδάφους. Με την προσωρινή συμφωνία του Όσλο ΙΙ, η Παλαιστίνη υποχρεούται να δίνει στο Ισραήλ γύρω στο 70% του νερού του δυτικού υδροφορέα, στην πραγματικότητα όμως το Ισραήλ αντλεί γύρω στο 95% της διαθέσιμης ποσότητας.

Στη συνέχεια παραθέτω ορισμένα νούμερα σχετικά με το ισοζύγιο του νερού, εξετάζοντας την παροχή και τη ζήτηση.

Η ΠΑΡΟΧΗ νερού σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα (MCM) το χρόνο, καθ’ ενός εξ αυτών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ο παράκτιος υδροφορέας (εντός του Ισραήλ) δίνει: 310
Ο ορεινός υδροφορέας (εντός της Δ. Όχθης): 610
Η θάλασσα της Γαλιλαίας (εντός του Ισραήλ): 500
Διάφορες τοπικές πηγές: 330-380
Άρα, ο συνολικός όγκος ύδατος: 1,750-1,800

Διευκρινίζουμε ότι το κάτω τμήμα του Ιορδάνη ποταμού που καθορίζει και τα ανατολικά σύνορα της Δ. Όχθης με την Ιορδανία, εκτός από τα υψηλά επίπεδα μόλυνσης, έχει και μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι και κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να υποστεί αφαλάτωση. Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό του ποταμού, ενώ ένα 30% αυτού χρησιμοποιείται μόνο από Ισραηλινούς.

Η ΖΗΤΗΣΗ νερού, με στοιχεία του 1995, δείχνει ότι:

Το Ισραήλ καταναλώνει για
Οικιακή χρήση: 541
Βιομηχανική χρήση: 110
Γεωργία: 863

Συνολική κατανάλωση από Ισραήλ: 1514

Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη καταναλώνουν για
Οικιακή χρήση και Βιομηχανία: 47
Γεωργία: 87


Ενώ,
Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα για
Οικιακή χρήση και Βιομηχανία: 46
Γεωργία: 89
Συνολική κατανάλωση από Παλαιστίνιους: 270


Από τους πίνακες αυτούς συνάγεται ότι :

1. Το Ισραήλ καταναλώνει γύρω στα 1500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (MCM) το χρόνο, ενώ οι Παλαιστίνιοι μόλις και μετά βίας 270 MCM, δηλαδή το 1/5 χοντρικά των Ισραηλινών.

2. Το συνολικό υδάτινο δυναμικό της περιοχής, ίσο με 1800 MCM, μόλις και μετά βίας καλύπτει τη συνολική ζήτηση, κι αυτή με στοιχεία του 1995.

3. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού (610 MCM) βρίσκεται εντός της Δυτικής Όχθης, από τον οποίο το Ισραήλ, με βάση τη συμφωνία του Οσλο ΙΙ, αποσπά γύρω στα 400 MCM το χρόνο για δική του χρήση, δηλαδή το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών αναγκών του. (Στην πραγματικότητα όμως περισσότερο).

4. Δεδομένης όμως, της γεωλογικής ιδιομορφίας των υπογείων υδάτων του δυτικού υδροφορέα της Δυτικής Όχθης, κατά την οποία ο μεν υδροφορέας βρίσκεται εντός των παλαιστινιακών εδαφών, η δε λεκάνη συσσώρευσης εντός του εδάφους του Ισραήλ, τόσο το Ισραήλ, όσο και ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος πιστεύω ότι θα δικαιούνταν άντληση και χρήση των κοινών υδάτων με ποσοστά που θα καθοριστούν μέσω διαπραγματεύσεων και συμφωνιών.

5. Στα πλαίσια μιας μελλοντικής διευθέτησης, αυτό το 400 MCM που αποσπά σήμερα το Ισραήλ για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες όσο και των Ισραηλινών εποίκων, (με ένα επιπλέον 100 MCM), είναι πολύ πιθανόν ότι θα μειωθεί αρκετά, όχι όμως τόσο ώστε το Ισραήλ να βρεθεί σε μεγάλο αδιέξοδο.

6. Εν κατακλείδι, το πρόβλημα του νερού μπορεί να είναι μια σημαντική συνιστώσα της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής διένεξης, αλλά δεν θα την θεωρούσα και την κύρια. Άλλωστε κανένας από τους τόσους πολέμους που διεξήχθησαν στην περιοχή δεν είχε σαν κίνητρο το νερό.


Υ.Γ. Η παρούσα ανάρτηση βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε στοιχεία από το εκτεταμένο, αλλά και πλήρως τεκμηριωμένο άρθρο «Water Disputes in the Jordan Basin Region and their Role in the Resolution of the Arab-Israeli Conflict» by Stephan Libiszewski, 1995, εκ μέρους του Swiss Peace Foundation και σε μικρότερο βαθμό σε στοιχεία από το Palestine Monitor.

36 σχόλια:

Tyler Durden είπε...

κάποια στιγμή θα έχουμε και πολέμους για το νερό και όχι απαραίτητα στην Παλαιστίνη, ούτε απαραίτητα διακρατικούς. Ο πρώτος τέτοιος "πόλεμος" ήδη έγινε στην Βολιβία και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλοι

Ανώνυμος είπε...

Για να πούμε και καλά για το Ισραήλ, η ίδρυση του κράτους, σήμανε και κοσμογονία για την περιοχή.

Πήραν ερήμους και τις κάναν πορτοκαλεώνες, λύσσαξαν να μεταφέρουν νερό, νομίζω έκαναν τα πρώτα dissalination plants παγκοσμίως (αφαλάτωση κλπ). Ρίξαν δουλειά με το τσουβάλι να ξαναφτιάξουν τη Χαναάν. Δεν νομίζω ότι σα λαός κολώνουν στο νερό ή οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Τη Μεσόγειο με το αλάτι θα πιούν, δεν έχουν πρόβλημα.

Οι Εγγλέζοι όμως ξέραν τι και γιατί το κάνουν. Για τον ίδιο λόγο, που έφτιαξαν το Πακιστάν, κι όχι ενωμένη Ινδία απελεύθερη κλπ κλπ

Ανώνυμος είπε...

Ξαφνικά δίψασα (το μεσημέρι μα το νερό γλυφό)

Άθεος είπε...

Οι πορτοκαλεώνες και η αφαλάτωση των Ισραηλινών δεν ξεδίψασαν τα χείλη των παλαιστινίων. Καλλίτερα να μην πάταγαν εκεί κι ας έμενε για πάντα ξερή η Παλαιστίνη. Σωστά circuit οι Εγγλέζοι ήξεραν τι έκαναν!
Αν δεν σε πειράζει, Cynical, σε μια νέα ανάρτηση στον Τετραφάρμακο, σου έκανα μια σύνδεση με τo άρθρο σου για την ιστορική επισκόπηση του Παλαιστινιακού προβλήματος!

Swell είπε...

Aγαπητή κυρία μου, είμαι ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ. Γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, ότι και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Έχοντας εντυπωσιαστεί από τα στοιχεία που παρουσιάζετε στη σημερινή ανάρτησή σας, τα οποία δείχνουν ότι κατέχετε και έχετε μελετήσει διεξοδικά το θέμα, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου. Η ΕΥΔΑΠ έχει ανάγκη από επιστήμονες του επιπέδου σας.

Με τιμή,

Κωνσταντίνος Θαλασσινός
Πρόεδρος

marios είπε...

Κυνικη -για να δωσω ενα αισιοδοξο κλιμα- νομιζω οτι γενικοτερα δεν προβλεπεται καποιος πολεμος του νερου οπως φοβαται ενας αλλος σχολιαστης καθοτι το κοστος αφαλατωσης πλεον εχει πεσει σε συγκρισιμα επιπεδα με αυτο αλλων υδροληπτικων πηγων.
Για την Κυπρο που εχω στοιχεια -χωρα με παρομοια γεωγραφικα στοιχεια με το Ισραηλ- προβλεπεται σημαντικη επεκταση της διαδικασιας αφαλατωσης με κοστος 0,7ευρω/κμ.

ikor είπε...

Καλησπέρα cynical! Καλά είσαι;

H διαχείριση του νερού είναι σημαντικό ζήτημα μεταξύ δυο κρατών.

Πάντως και άλλα συνορεύοντα κράτη μοιράζονται υδροφορέα και δρόμους νερού. Δεν πολεμάνε ωστόσο τόσο λυσσαλέα!

Νομίζω δλδ ότι οι ρίζες του προβλήματος είναι άλλες.

Αλλά δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε και εσκεμμένη μόλυνση υδάτων που προορίζονται για χρήση από ένα "εχθρικό" κράτος.

Είναι τόσο το μίσος που δημιουργεί αυτή η γενοκτονία, που δυστυχώς τίποτα δεν αποκλείεται...

Ανώνυμος είπε...

για μια στιγμή φοβήθηκα πως θα λέγατε "ναι" στην πρόταση του Προέδρου και θα σας χάναμε..

(έχω πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα λέμε)

cynical είπε...

Καλημέρα @Tyler Durden.
Σ'ευχαριστω για την πληροφορία. Και γω πιστευω οτι σε καποια φαση θα γινουν σφαγες για τους φυσικους πορους, αν συνεχιστει με το σημερινο ρυθμο η υπερεκμεταλλευση και αν επαληθευτουν τα σεναρια περι ερημοποιησης. Γιαυτο θεωρω οτι το οικολογικο προβλημα καποτε θα φερει τ' απανω κατω.

cynical είπε...

@Cirut καλημέρα, Θυμασαι τα κιμπούτσ; Οραμα μιας νεας κοινωνιας!!! Τρομαρα μας!

Αντιγραφω απο το "Βusiness Week", 30 Dec 2005:
"... Already, 60% of the country's sewage water is recycled, and in September, the world's largest desalination plant was opened along Israel's southern Mediterranean coast.."


Επίσης,
“Our target is to have 600 mcm of desalinated water in 2012 and 750 MCM in 2016,” says National Infrastructure Minister Benjamin Ben-Eliezer.

Δειχνω ενδεικτικα μερικα απο τα σχεδια κατασκευης μοναδων αφαλατωσης του Ισραήλ για το κοντινο μελλον. Αν συγκρινουμε αυτα τα νουμερα με τις αναγκες του Ισραηλ θα δουμε οτι μπορει να εξασφαλισει πολυ καλα την αυτονομια του.

Ακομα δεν εχω καταλαβει @cirut, τι εχει κερδισει η βρετανια απο το ισραηλ...

cynical είπε...

Καλημέρα @de Profundis.

Μη τυχον και διψασεις στον ανατολικο τομεα της Δ. Οχθης. Στο Ισραηλ μπορεις να διψας οσο θελεις!

cynical είπε...

Καλημέρα @Αθεε.

Δεν εγραψα για τους περιορισμους στην αντληση υδατος που επιβαλουν οι Ισραηλινοι στη Δ. Οχθη.
Πολλες κοινοτητες εχουν λιγες ωρες τη μερα νερο, και αναγκαζονται να αγοραζουν νερο απο ιδιωτικες ισραηλινες εταιριες σε τιμες πολυ ψηλοτερες απο τους ισραηλινους.

Επισης δεν επιτρεπεται να κανουν γεωτρησεις σε μεγαλο βαθος, ενω στους εποικους επιτρεπεται. Και αλλα πολλα που μπορεις να βρεις στον συνδεσμο που δινω για το Palestine Monitor. factsheet Water

cynical είπε...

Καλημέρα σας κε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστω για την τιμη που μου κανατε και θα αγιολογησω την προταση σας για το μελλοντικο μέλλον.
Προς το παρον με εχει εξουσιοδοτησει η ΝΑΣΑ για να λυσω το προβλημα λειψυδριας που αντιμετωπιζουν οι έποικοί μας στο φεγγαρι.

Σας ευχαριστω και θα ειμαστε σε επαφη.

cynical είπε...

@Μαριε καλημερα,

Που θα πάει, γραφοντας γραφοντας με νουμερα και στατιστικες, θα σας κανω ολους Τεχνοκράτες!

Τωρα εδω που τα λεμε, σιγα να μη κόλωνε το Ισραηλ στο χρημα! Ολη τη Μεσογειο θα αφαλατωσει αυτο αν χρειαστει!

Αληθεια ποσο κανει το κμ του κανονικου νερου;

cynical είπε...

Καλημέρα @Ikor,
Μια χαρα ειμαι και σ' ευχαριστω. Απλως αναψα τωρα με τα γεγονοτα και τόριξα στο διαβασμα.

Με τα στοιχεια που εδειξα, δεν νομιζω οτι το νερο εχει καμμια σχεση με τον πολεμο. Τα αιτια οπως λες ειναι αλλα και βαθια που ολοι τα γνωριζουμε.
Η περιοχη ομως σαν συνολο εχει προβλημα, οχι τοσο ομως ο Λιβανος και πολυ λιγοτερο η Συρια με τους δυο της ποταμους.

Προς το παρον το Ισραηλ δεν του συμφερει να πολυνει τιποτε, λογω των εποικων που μενουν στα κατεχομενα.

cynical είπε...

Γιαυτο σας βλέπω λιγάκι χλωμό, τωρα τελευταια κ. Μοίρη.

Καλέ, καντε λιγη κρατη πια. Οι εξετάσεις αργουν!

Ανώνυμος είπε...

@cynical,

Τι κέρδισε η Βρετανία, απ' το 1948;

1. Τους ξεφορτώθηκε
2. Έφτιαξε ένα ανθενωτικό μπόγια των Αράβων και ησύχασε η ίδια, σε εποχή να θυμηθούμε Pax Brittanica Imperium
3. Πλησίασε τα πετρέλαια, σε απόσταση οσμής και ελέγχου
4. Ικανοποίησε τα οικονομικά εβραϊκά lobbies ΗΠΑ UK, με τα οποία συνεργάζεται μέχρι σήμερα
5. Συντήρησε τη θρησκευτική μισαλλοδοξία (αντί ειρήνης), που περιγράφει ο Χάντιγκτον (κάτι πολλά φταίει αυτός ο κύριος). Ο Προτεσταντισμός είναι ιδιαίτερα σκληρό καρύδι και έχει και οικονομικά ποδάρια

http://ecology-salonika.org/lib/wp-admin/post.php?action=edit&post=385

Άποψη της Αγγλίας για τους Παλαιστίνιους; Αναλώσιμα νομιστεράκια με κελεμπίες (Φαίνεται στις ανάλογες ταινίες)

Οι Αμερικανοί προσπάθησαν και κατάφεραν τη θρησκευτική διάσπαση των Αράβων, με το χρήμα. Τέως ΗΑΔ κλπ. Εντυπωσιακή επιτυχία!! Παράδειγμα για ιέρακες. Respect. Τη συνταγή εφάρμοσαν και στην Ιαπωνία, προσεταιρίστηκαν το ρημαγμένο απ' αυτούς Βιετνάμ και παίζουν τέτοιο παιγνίδι και με την Κίνα, πιο δύσκολο πράμα. Ποντάρουν να τους ελέγξουν χρηματοπιστωτικά.

cynical είπε...

@Cirut,
Αυτοι που κερδισαν ηταν οι αμερικανοι. Οι Εγγλεζοι δεν ηθελαν του εβραιους εκει οσο ηταν στην κατοχη τους. Τους εστελναν πισω, μεχρι και στη γερμανια τους ξαναστειλαν.
Οταν η κατασταση ειχε πια ξεφυγει επελεξαν την μη-αναμιξη, τα μαζεψαν και εφυγαν και εριξαν το μπαλακι στον ΟΗΕ.

Τα εβραικα lobbies δεν πλησιασαν τους εγγλεζους περισσοτερο απ' ότι τους άλλους. Στην αρχη, αδυναμα αρκετα, πλησιαζαν οσους περισσοτερους μπορουσαν απο τις χωρες που συμμετειχαν στον ΟΗΕ για να κερδισουν ψηφους υπερ του αναξαρτητου κρατους. Συμφωνα με δικες τους πηγες, δεν κατόρθωσαν και πολλά.
Επισης δεν πρεπει να μας ξεφευγει το γεγονος, οτι παρα τον ψυχρο πολεμο, ΚΑΙ η Ρωσια ψηφισε για το κρατος (πραγμα που δεν το πιστευαν ουτε οι Εβραιοι οτι θα σενεβαινε) και ηταν απο τις πρωτες χωρες που το αναγνωρισε.

marios είπε...

Κυνικη μου οι τιμες πλεον ειναι συγκρισιμες δηλαδη 0,41 εως 3,24 ευρω/κμ αναλογα με την καταναλωση και με βαση την μεση καταναλωση η μεση τιμη ειναι 0,6 οποτε μαλλον ο πολεμος για το νερο ματαιωνεται.

Ανώνυμος είπε...

Νερόοοο! Λίγο νερόοοο! Δεν αντέχω άλλο τόσα στοιχεία!!!!

Καταντά βασανισμός, λυπήσου μας, θα τα πούμε όλα...

Νεροοοο!!!

(έχει και ΤΕΤΑΡΤΗ ανάρτηση;;;;)

Νεροοοο!!!

cynical είπε...

Eίδες Μάριε, με τοσα στοιχεια, (κι ας παραπονιεται ο Paramount), γλυτωσαμε την ανθρωποτητα απο εναν ανωφελο πολεμο, αυτο του νερου!

cynical είπε...

@Paramount,

καλησπερα, έχασες το λογαριασμο νομιζω. Αυτη ήταν η έκτη αναρτηση, όχι η τρίτη με το Παλαιστινιακο! Δικαιολογημενα λοιπον που διψασες.

Μετα απο τοσες μερες παλευοντας με τα νούμερα, αντε να ξαναδώ τον κοσμο με γράμματα! Ευκολο τόχεις!Γιαβας, γιαβας. Θελει καποιο καιρο η αποσυμπίεση.

Ανώνυμος είπε...

@Cynical

φιρι-φιρι το πας να μιλάμε με άρθρα. Χα, χα! Η πολιτική δεν ήταν ποτέ μονόσημη. Ο φίλτατος Γκρούεν τα είδε όλα. Από τη δέσμευση της Αγγλίας για Ισρ κράτος (Δόγμα Μπάλφουρ, 1917), μέχρι το "δόγμα αγοράς γης" 1939, για να πας στο Ισραήλ. Προβλήματα είχε το UK και με τη Χαγκάνα, κατά καιρούς. Και χιλιάδες άλλες τέτοιες ιστορίες ένθεν κακείθεν. Ολόκληρο ένθετο μας έκαναν, για τη συζήτηση!

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=158456&ct=83

Το ναι της Ρωσίας στο UN 181, θέλει μερικούς τόμους για να αναλυθεί. Το πότε τα UN πήραν έστω 1 απόφαση κόντρα στους μεγάλους, με καίει. Αυτό είναι το διαρκές πολιτικό πρόβλημα της ανθρωπότητας.

Δεν κέρδισαν μόνο οι ΗΠΑ, εκεί (αν και όντως το Εβραϊκό λόμπυ ΗΠΑ έγινε πανίσχυρο μετά το Β! Πόλεμο). H κυρία BP ζει και βασιλεύει (αλήθεια ποιο είναι το διεθνές δίκαιο, για το κλεψίδι των πετρελαίων του Περσικού, από τις τέως 7 αδελφές, περισσότερες τώρα -θέμα για post έψαχνες. Γιατί η Ελλάδα δεν πάει να αντλήσει τα πετρέλαια του Τέξας;), με εγγυητές το στόλο του Ειρηνικού και το Ισραήλ - εκτελεστική εξουσία.

Όσο για τα Εβραϊκά Lobbies τι περισσότερο να κάνουν με το UK; Σπίτι τους ήταν και είναι. Το να πεις κάποια στιγμή τα σπάσαν με την Αγγλία είναι απλά πρόσκαιρη ενδοοικογενειακή φαγούρα.

Θα το καταλάβεις στην προσωπική επαφή με το UK

akrat είπε...

εξαιρετικό

cynical είπε...

@Akrat,

σ' ευχαριστω που ειχες την υπομονη να κολυμπησεις μεσα σε ολους αυτους τους τονους νερού και να διασωθεις!.

cynical είπε...

και ομως @cirut

13 χωρες ψηφισαν εναντια στην αποφαση 181, 10 απήχαν και μια ειχε παει για τυροπιττα και απουσιαζε. Τελικα τα ΝΑΙ ηταν 33 (58%) και τα εναντια 24. Οποτε δεν ισχυει αυτο που λες οτι ολοι συρθηκαν στην πιεση της Αμερικης. Μονο 3 χωρες ανταποκριθηκαν. Το UK απήχε μαλιστα της ψηφοφοριας.

Σημερα δεν εφαρμοζουν τις αποφασεις που δεν συμφερουν την αμερικη. Εδω συμφωνουμε.

Η Ρωσια ποτε δεν τους ηθελε τους Εβραιους και φανταζομαι οτι βρηκε την ευκαιρια να τους ξεφορτωθει. Αλλά πού κολλάει;;

Παλι στα πετρελαια. Η BP δεν εχει σταθμους αντλησης στον αραβικο κοσμο. Αυτο τουλαχιστον καταλαβα απο εδω:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_fields_operated_by_BP

Εχει όμως στην:

1 North Sea
1.1 Onshore
1.2 Southern North Sea
1.3 Central North Sea
1.4 Northern North Sea
1.5 West of Shetlands
1.6 Norway
2 Trinidad and Tobago
3 Gulf of Mexico Deepwater
4 Alaska
5 Azerbaijan
6 Egypt
7 Vietnam
8 Angola
9 Colombia
10 Australasia
11 Russia

Ανώνυμος είπε...

@Cynical καλημέρα,

[Last rep. -κάνε post για τα πετρέλαια, βαρέθηκα]

"..πότε τα UN ΠΗΡΑΝ έστω 1 απόφαση κόντρα στους μεγάλους, με καίει.., ρωτούσα". Ποτέ.

Ναι, συμφωνώ. Σήμερα είναι χειρότερα από τότε, σε αναλογίες. Με τους δε προσκυνημένους ανατολικούς είναι τρισχειρότερα. Και η ειρήνη απομακρύνεται.... Τώρα η Ουκρανία, χορεύει τη Ρωσσία σε ρυθμό ΜπουςΜπάρακ...

Μη πιστεύεις τα βιβλία. Δεν τα λένε καλά. Η έρευνα πολιτικής θέλει και ευρύτερες πληροφορίες. Η BP ήταν ιδρύτρια των "7 αδελφών", ως APOC και πολύ αργότερα AMOCO. (link please). Το spread των μετοχών της, mergers κλπ δεν αφήνει καμιά εταιρεία απ' όξω, ούτε τότε ούτε τώρα, με χίλια δυο ονόματα. Και είναι και Supermajor. Εδώ η Royal Dutch /Shell μετά ...ήταν μισοαγγλική. (άλλη αδερφή).

Σωστή η λίστα σου. Όχι που θα αφήναν την πίτα που ετοίμαζαν αιώνες. Λείπει ο Μάρτης; Αν θες πλήρη τεκμηρίωση, μια βόλτα στα Εμιράτα. Είναι εντυπωσιακά και πληροφορούν για τα άγραφα. (Και τα Τζουμέρκα)

Η Ρωσια σκεφτόταν αρχικά τότε κατά ίσως, για να το παίξει και πάτρονας των Αράβων. Ήταν σαφής η επερχόμενη συρρίκνωση του "Εγγλέζικου παράγοντα" απ' την κοινοπολιτεία. Μια άλλη (από τις 1000) εκδοχή υπέρ, για το νέο..σοσιαλιστικό Ισραήλ, εδώ:

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union_and_the_Arab-Israeli_conflict

Είπαμε τόμο θέλει

Είδες το πανέμορφο ΕΞΟΔΟΣ, τότε; Μουσικάρα. Τι έκρυβε από πίσω, όμως;

cynical είπε...

Καλημερα @Cirut.

Δεν θυμαμαι την ταινια που μου λες. "Εξοδος". Ποσο πριν;

Ααστα, αμα παμε σε πιο πολλες λεπτομερεις, θα ξεφυγουμε. Μεχρι εδω καλα ειναι. Ισως δοθει αλλη ευκαιρια να το ξαναδουμε απο αλλη σκοπια.

Θελω να παω εμιρατα, αλλα... Λες, να παω;; Μπορει και να το κανω!!!

Ανώνυμος είπε...

H "Έξοδος" ήταν μια καταπληκτική ταινία, γύρω στο 1975, για τη φυγή των Εβραίων από την Αγγλία. Συγκινητικότατη. Με τον Πωλ Νιούμαν. Άμα υπάρχει σε video, αξίζει. Τα ξέχασαν οι μπαγάσηδες, τι τραβήξαν!

Να πας εμιράτα. Το Ντουμπάι είναι και must. Las Vegas. Πολλές ελληνικές εταιρείες έχει και το Κατάρ, (πρωτ Ντόχα - υπάρχει και διήγημα). Πιο σκληρό.

Καλό ΠΣΚ

geokalp είπε...

το "αφιέρωμά" σου στο παλαινιστινιακό είναι πολύ υψηλού επιπέδου!
κρίμα που ακόμα και διπλωμάτες θα τα αγνοούν αυτά!

cynical είπε...

Γεια σου @Geokalp.

γιαυτο πρεπει να διαβαζουν Cynical! Και να δινουν και εξετάσεις στο τελος στο blog.
Σ' ευχαριστω για την εκτιμηση και ανταποδιδω.

Ανώνυμος είπε...

Ωραιότατο το άρθρο σας

Έχω όμως μια απλή απορία:
Τα υψίπεδα του Γκολάν -ως γνωστό- αποτελούν τα φυσικά υδάτινα αποθέματα της περιοχής.
Γιατί το κακό-βάρβαρο-λυσσασμένο για νερό Ισραήλ προτίθεται να τα παραχωρήσει (τα κέρδισε με α μ υ ν τ ι κ ό πόλεμο) προκειμένου να εξασφαλίσει ειρήνη με τη Συρία;
Και γιατί το "κακό" Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που έχει παραχωρήσει εδάφη (που κέρδισε με α μ υ ν τ ι κ ό πόλεμο) με μόνο αντάλλαγμα συνθήκες ειρήνης;
Μήπως γιατί για το Ισραήλ, το υπέρτατο αγαθό είναι η ειρήνη (και όχι το νερό);
Και κάτι για τον τελευταίο πόλεμο διότι έχω σοκαριστεί από την επιλεκτική ευαισθησία κάποιων: Γιατί σιωπούσατε τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια που οι ρουκέτες της Χαμάς στόχευαν αποκλειστικά άμαχους Ισραηλινούς (και Άραβες-Ισραηλινούς);

cynical είπε...

Αγαπητά @Ανώνυμε,

Ξεκινωντας να γραφω αυτο το κειμενο, και βαζοντας κατω τα νουμερα, σιγα σιγα αρχισα να συνειδητοποιω οτι το Ισραηλ οντως δεν χρειαζεται αρκετα τη Δυτ. Οχθη για το νερο που περναει απο το εδαφος της, για τους λογους που εξηγω στο κειμενο.

Φυσικα, διατηρω παντα το δικαιωμα να κανω λαθος, γιατι οι γνωσεις μου ειναι αρκετα αποσπασματικες, και πιθανον να μου διαφευγει το ολον, που ειναι περα απο απλους και τυχαιους αριθμους.

Εχω και εγω όμως καποιες επι μερους αποριες. Αν δεν χρειαζόταν το νερο, τοτε γιατι κατελαβε τα υψ. του Γκολαν το 1967; Ποιος ηταν ο στρατηγικος στοχος; Και γιατι τωρα θελει να τα εγκαταλειψει; Ειμαι αρκετα δυσπιστη στις κινησεις καλης θελησης οχι μονο του Ισραηλ, αλλα και οποιασδηποτε άλλης χώρας, αν πισω απο τις γαλαντομες κινησεις δεν υπάρχει καποιος αλλος ζωτικοτερος λογος.

Ειναι αληθεια οτι μου ειχε κανει και μενα εντυπωση, που το Ισραηλ ειχε εγκαταλειψει τη Γαζα, αποσυροντας τους εποίκους του. Και θα χαιρετουσα αυτη την κινηση, αν δεν την εκανε μιση. Δηλαδη, αν δεν αφηνε τοσο κοσμο σε αποκλεισμο απο ξηρα , θαλασσα κα αέρα. Θα μου αντιτείνετε σωστα, οτι το Ισραηλ περιμενε και αυτο μια αναλογη κινηση καλης θελησης απο τους Παλαιστίνιους, για να προχωρησει σε σταδιακη αρση των μετρων, κ.ο.κ, πραγμα όμως που δεν συνεβη, λογω νίκης της Χαμας. Ετσι το Ισραηλ συνεχισε δικαιολογημενα τον αποκλεισμο,αλλά και κάτω, λοιπόν, από αυτες τις συνθηκες, οποιοσδήποτε θα μπορουσε να δικαιολογησει τις ρουκετες της Χαμας, σαν μερος ενος απελευθερωτικου αγώνα.

Οπως επισημαινετε κι εσεις, το προβλημα ειναι δυσκολο, καθ' ότι υπάρχουν πολλές οπτικες γωνιες για να το δει κανεις. Αλλα, ειναι και φανερο, οτι ακολουθειται μια τακτικη η οποια δεν οδηγει πουθενα.

Από την αλλη μερια, η κοινη γνωμη επισης βλέπει και τις εκατον τοσες αποφασεις του Συμβουλιου Ασφαλειας του ΟΗΕ, τις οποιες επισης δεν τηρησε το Ισραηλ. Ειναι και αυτο, λοιπόν, που μετράει στα πλην, οπως και το τειχος στη Δ. Οχθη και ό,τι αυτο συνεπαγεται.

Από την αλλη μερια, χρεωνω και τους Παλαιστινιους τις διαφορες ευκαιριες που ειχαν για τελικη διευθετηση του προβληματος και τις οποιες δεν τις δεχτηκαν. Αλλα δεν γνωριζω λεπτομερειες για τα πως και τα γιατι.

Το προβλημα αναμεσα στο Ισραηλ-παλαιστινιους ως γνωστον ξεκιναει απο το γεγονος οτι οι δευτεροι θεωρουν οτι το Ισραηλ στηθηκε στα δικα τους εδαφη. Και αυτο το θεμα το ζορισα αρκετα στο μυαλο μου, και δεν βρηκα μια απαντηση, για το τι θα ηταν δικαιο να γινει, δεδομενων των συνθηκων μετα τον Β Παγκοσμιο πολεμο.
Αλλα, για σκεφτειτε το ψυχραιμα, δεν ηταν και λιγο να βλεπουν οι αραβες αυτο το μαζικο εποικισμο στα εδαφη που κατοικουσαν εδω και αιωνες. Οποιοσδηποτε λαος θα αντιδρουσε, οπως και εγινε. Ετσι, το βημα που εγινε απο τη Φαταχ, να αναγνωρισει δηλαδη το κρατος του Ισραηλ, δεν ηταν και μικρο πράγμα. Μου εκανε εντυπωση πως στις παλαιστινιακες φυλακες υπάρχουν γυρω στους 1400, αν θυμαμαι καλα, παλαιστινιοι φυλακισμενοι, μαλλον της Χαμας. Κατι σημαινει κι αυτο.

Δεν υπάρχει αμφιβολια οτι καταδικαζουμε τις επιθεσεις εναντιον αμαχων, ειτε ισραηλινοι ειναι αυτοι ειτε παλαιστινιοι ειτε αλλοι. Αλλά, οσο ζοριζονται οι Παλαιστινιοι τοσο θα προσπαθουν να ζορισουν τους ισραηλινους. Ειναι ομως ολο αυτο αδιεξοδο. Καταλαβαινω οτι το Ισραηλ ειναι μεσα σε ενα εχθρικο και πολυπληθή χωρο, και οτι του ειναι πολυ δυσκολο να επιβιωσει αν δεν ειναι συνεχεια σε κατασταση ετοιμοτητας.

Το σοκ εχει παντα να κανει και με μεγεθη. Οι παλαιστινιοι που σκοτωθηκαν ηταν υπερ πολλαπλασιοι των ισραηλινων. Αυτο σημαινει πολλα περισσοτερα απο νουμερα. Θα μου πειτε οτι οι της Χαμας χρησιμοποιουν σαν ασπιδα αμαχους, οτι τα παιδια ειναι ηδη πολεμιστες απο τα 16 τους, ότι το ισραηλ εχει χτισει καταφυγια, οτι προστατευει τους πολιτες στις ακριτικες περιοχες, ναι ολα αυτα ειναι αληθεια, αλλά, (on the bottom line), η καταστροφη συμβαινει στην αλλη μερια των συνορων και ειναι πολυ μεγαλη και σοκαριστικη.

Αυτα προς το παρον.

Ανώνυμος είπε...

@Cynical,

Σας ευχαριστώ για την απάντηση.
Νομίζω ότι δε σας διαφεύγει καμιά
παράμετρος της αραβο-ισραηλινής
διένεξης.
Νομίζω, μάλιστα, ότι είστε από τους ελάχιστους που μπορούν να δουν
όλα τα αδιέξοδα αυτού του θλιβερού
πολέμου.
Και λέω "αδιέξοδα" διότι το βασικό ερώτημα παραμένει:
Εάν αφοπλιστεί η Χαμάς το πιθανότερο είναι να έχουμε ειρήνη
στη Γάζα. Από την άλλη, εάν αφοπλιστεί το Ισραήλ, το πιο πιθανό είναι ότι δε θα συνεχίσει να υπάρχει.

Άκουσα με χαρά το διάγγελμά σας
και σας διαβεβαιώ ότι δεν άκουσα διαγγέλματα και δηλώσεις των πολιτικών μας σήμερα.

θα σας πρότεινα να σκεφτείτε και
τη συγγραφή εκείνου του νεοελληνικού
θεατρικού
που θα έκανε τη διαφορά...

cynical είπε...

@Ανώνυμε καλησπέρα,
Σας ευχαριστω για την εκτίμηση. Δεν θα ήθελα καθολου να μου αναθετανε την ..επίλυση του παλαιστινιακου. Εκει που ηταν ήδη δυσκολο να διαπραγματευεσαι με δυο, τωρα προεκυψαν τρεις, που μαλιστα σφαζονται και μεταξύ τους. (Ισραηλ-Φαταχ-Χαμας).

Θα δοκιμασω καποια ποστ να τα εκπέμπω μεσω ...τηλεορασης (!), ωστε να τα ακουτε και να μην χρειαζεται να κουραζεστε διαβάζοντάς τα!! Καινοτομούμε, καινοτομούμε. Μπας και παρουμε και καμιά επιδότηση...

Σχετικα με το θεατρικο, μια το παλαιστινιακο, μια η οικονομικη κριση, μια ο νεοφιλελευθερισμος, δεν με αφηνουν ήσυχη. Δεν ησυχαζει πια κι αυτος ο κοσμος, να ησυχασουμε και μεις..

Ανώνυμος είπε...

Πολύ εύστοχη δημοσίευση και πριν πόσο καιρό. Και τα σχόλια όλων επίσης. Δειτε και αυτο που είναι πιό φρέσκο και δορυφορικό διότι η λεκάνη Τίγρη-Ευφράτη -Νείλου αδειάζει (ή μάλλον μολύνεται )
http://www.nasa.gov/mission_pages/Grace/news/grace20130212.html όπως επίσης και η Τουρκία δεν μπορεί να βοηθήσει αφού η ξηρασία και εκεί μειώνει τα αποθέματα. Και είμαστε η πλησιέστερη σε αποθέματα χώρα στη περιοχή. Καθόλου τυχαίο που η ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ έχουν μπεί στο στόχαστρο του ΔΝΤ
Εχουμε και μιά σελίδα για το νερό και την διεθνή κατάσταση στο φεισμπουκ. Οσοι θέλετε να τα λέμε ευπρόσδεκτοι:
https://www.facebook.com/FreeWaterNeroGiaOlous
Γιώργος